Kleinere klas kan baan in het onderwijs aantrekkelijker maken

UTRECHT - Het merendeel van de achterban van de AOb vindt dat er een wettelijk maximum moet komen voor het aantal leerlingen in een klas. Wanneer de klassen namelijk verplicht kleiner worden, dan wordt een baan in het onderwijs ook aantrekkelijker. Dat meldt de AOb. 

Onderwijspersoneel uit het primair- en voortgezet onderwijs geeft aan dat klassenverkleining leidt tot betere lessen en meer werkplezier. Ruim 8.500 AOb-leden hebben de vragenlijst ingevuld. In het primair onderwijs vindt 79% dat er een wettelijk maximum moet komen voor een groepsgrootte. In het voortgezet onderwijs geldt dat voor 84% van het onderwijspersoneel.  

Docenten vinden een maximale klassengrootte ook een veel betere oplossing dan het verminderen van de onderwijstijd. Sleutel aan de onderwijstijd is naast het lesgeven door onbevoegden één van de opties die het Ministerie van Onderwijs (OCW) aan het bekijken is om het lerarentekort tegen te gaan. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat docenten structureel overwerken. Leerkrachten krijgen te weinig tijd om de lessen te kunnen voorbereiden en voor het nakijken. 

Laatste nieuws