Hoe draagt een NT2-opleiding bij aan de Nederlandse taalverwerving van anderstalige leerlingen?

EINDHOVEN - De populatie anderstaligen in Nederland groeit gestaag sinds de komst van gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig. Een veelvoorkomende misvatting is dat migrantenkinderen de Nederlandse taal beheersen, omdat zij in Nederland zijn geboren. De kans is echter groot dat zij vooral hun moedertaal spreken, waardoor ze de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en talloze problemen ondervinden in het onderwijs. Josée Coenen, ervaren trainer op het gebied van Nederlands aan anderstaligen, stelt dat leerkrachten niet altijd voldoende zijn toegerust om les te geven aan anderstaligen. Hiervoor is een NT2-opleiding nodig.

Hedendaags taalonderwijs

Problemen omtrent Nederlandse taalverwerving spelen niet alleen bij migrantenkinderen, ook bij vluchtelingen en asielzoekers. Tegenwoordig denken veel mensen in het basisonderwijs dat anderstalige leerlingen de Nederlandse taal oppikken door ermee in aanraking te komen. “Het is echter niet voldoende om ze onder te dompelen in de Nederlandse taal door ze bij Nederlandstalige leerlingen in de klas te zetten. Onderdompeling gecombineerd met specifiek taalonderwijs is de sleutel”, aldus Josée. “Anders creëer je een enorme populatie van mensen die vastlopen in het onderwijs, waardoor zij hun talenten niet kunnen ontplooien, gefrustreerd zijn en zich niet kunnen uiten”.

Taalonderwijs vanuit een NT2-opleiding

Josée: “we vragen kinderen nu om te leren in het Nederlands, zonder dat ze Nederlands voldoende beheersen. We kunnen niet verwachten dat anderstalige leerlingen de Nederlandse taal zodanig beheersen om in deze taal te leren zonder specifieke ondersteuning”. Een NT2-opleiding geeft inzicht in de benodigde ondersteuning aan de hand van twee aspecten:

  • Focus op het kind, welke obstakels komen anderstalige leerlingen tegen?
  • Focus op de leerkracht, zij worden opgeleid met methodes voor Nederlandstalige leerlingen. Ze krijgen bijna geen opleiding (meer) om les te geven aan niet-Nederlandstaligen. We moeten dus ook focussen op de leerkracht.

“Leerkrachten moeten zich gesteund voelen om de opleiding Leerkracht NT2 in het PO te volgen, om zo meer handvatten op te doen en om grip te krijgen op les aan niet-Nederlandstaligen”, zegt Josée.

Meer informatie over de opleiding Leerkracht NT2 in het PO

 

Bron: SBO - partner Onderwijsland.com

Meer over


Laatste nieuws