Over Onderwijsland

Sinds de start van Onderwijsland.com in 2016 zijn wij het grootste volledig onafhankelijke platform voor het onderwijs met dagelijks nieuws. Ons platform is niet van een werving- en selectiebureau of een grote uitgever, maar is 100% onafhankelijk en dat zal ook altijd zo blijven. Onderwijsland.com is opgericht voor en door onderwijsprofessionals, gesteund door een aantal partners. 

Onderwijsland.com behoort tot de best bezochte nieuwswebsites voor het onderwijs in Nederland (en België). Het onderscheidend vermogen van Onderwijsland.com t.o.v. andere websites is dat het zich richt op directie & managementleden uit het onderwijs. Personen die binnen hun organisatie beslissingsbevoegd zijn of die binnen hun expertise of adviserende rol een belangrijke stempel drukken op de dagelijkse gang van zaken.

Enkele kerncijfers:

  • Grootste 100% onafhankelijke platform in het onderwijs sinds 2016
  • Dagelijks up to date nieuws – 2x per week nieuwsbrief
  • Meer dan 20.000 unieke bezoekers per maand
  • Meer dan 8.000 professionals in het onderwijs ontvangen 2x per week onze nieuwsbrief
  • Meer dan 6.000 nieuwsartikelen en artikelen in kennisbank
  • Meer dan 8.000 onderwijsprofessionals in onze LinkedIn-groep
  • Zeer tevreden partners (met aantoonbare resultaten)
  • Minimaal 80% van ons bestand bestaat uit decisionmakers uit het onderwijs
  • Unieke kans om zelf mee te praten

Onderwijsland.com brengt onderwijsprofessionals de laatste ontwikkelingen in binnen en buitenland en biedt hen daarbij de unieke kans om zelf mee te praten. Dit gebeurt via (reactie) op nieuwsartikelen, het plaatsen van eigen social media & statusupdates en een forum om actief verder te discussiëren.

Wisselwerking & kennisdeling

Op verzoek van diverse professionals en bestuurders uit het onderwijs is Onderwijsland.com opgericht. 

Wat leent zich beter, in een tijd als deze, waar werkdruk toeneemt, beurs en congresdeelname afnemen en men op zoek is naar steeds snellere informatievoorziening, dan een online netwerk en kennisportal met dagelijks nieuws uit het onderwijs.  

Naast dagelijks nieuws ook besloten gedeelte achter login voor onderwijsprofessionals

In het besloten gedeelde achter login op Onderwijsland.com garanderen wij minimaal 80% eindgebruikers. Dat wil zeggen dat minimaal 80% van de leden als directielid, bestuurder, professional, vakgenoot, beslisser en/of beïnvloeder actief is binnen het onderwijs. Studenten, werving –en selectiebureaus etc. worden actief van het platform geweigerd. Onze deelnemersadministratie controleert dit. Wel zijn er voor partners mogelijkheden om op (kennisniveau) met de doelgroep in contact te komen.

EXCLUSIEF VOOR U: Wanneer u een directiefunctie, managementfunctie of anderzijds een professional bent binnen het onderwijs kunt u zich gratis registreren voor het interactieve platform (achter login). Wij garanderen onze leden 80% eindgebruikers. Dat wil zeggen dat minimaal 80% van de deelnemers een directiefunctie, managementfunctie of professional is in het onderwijs.