Onrust op basisscholen over uitkomsten nieuwe doorstroomtoets

De resultaten van de doorstroomtoets voor groep 8-leerlingen leiden tot verwarring op scholen. De resultaten wijken dusdanig af van de voorlopige schooladviezen van leerlingen, dat schoolleiders betwijfelen of de nieuwe toetsmethode betrouwbaar is en de kansengelijkheid onder leerlingen daadwerkelijk vergroot, aldus de Volkskrant.

Misha Berlijn, directeur-bestuurder van de Wilhelminaschool in Helmond, moest afgelopen vrijdag een paar keer met zijn ogen knipperen toen hij de resultaten van de doorstroomtoets binnenkreeg. Zo'n 30% van de groep 8-leerlingen had de toets beter gemaakt dan verwacht. Bij vijf andere scholen in de stad waarmee hij geregeld samenwerkt, bleek ditzelfde beeld op te gaan voor nagenoeg de helft van de leerlingen. "Dat is ongekend", aldus de bestuurder.

Wie een voorlopig havo-advies kreeg, mag toch naar het vwo. Maar Berlijn onderstreept dat niemand er belang bij heeft wanneer een leerling op een hoger niveau terechtkomt dan hij aankan. De uitkomst leidt ook tot vertwijfeling onder leerkrachten. Die zijn op basis van eerdere toetsresultaten, gesprekken met collega-docenten en observatie van de leerlingen tot "een zorgvuldig advies" gekomen. "Ze vragen zich nu af: hebben we het niet goed gedaan?" Op andere scholen klinken vergelijkbare geluiden, al zijn de resultaten soms in tegengestelde richting.

Laatste nieuws