Omzigt wil ook Nederlandstalige bachelors op technische universiteiten

Wanneer het aan Pieter Omzigt ligt, worden bacheloropleidingen óók aan de technische universiteiten weer Nederlandstalig. Omtzigt vindt niet dat Nederland mag klagen over te weinig technici wanneer 40% van de plekken op de TU’s aan internationale studenten wordt gegeven. Zij vertrekken na hun afstuderen weer naar hun eigen land en de opgedane kennis in Nederland gaat verloren. Dat meldt Delta – het journalistieke platform van de TU Delft. 

Omzigt heeft ook kritiek op de studiefinanciering die aan buitenlandse studenten wordt gegeven. Omtzigt noemt het dom beleid dat Belgische of Duitse studenten naast de basisbeurs en aanvullende beurs bijvoorbeeld kinderbijslag krijgen, die naar de kinderen in hun thuisland gaat. “En dan hier in het Engels onderwijs geven en dan zien dat heel veel Nederlandse studenten geen plek aan de universiteit en geen kamer meer kunnen vinden…”

Lijsttrekker Dilan Yeşilgöz van de VVD wil juist dat de technische universiteiten hun Engelstalige bachelors behouden. Desondanks vindt ze wel dat Nederland minder internationale studenten moet aantrekken. Vooral omdat zij voor extra verdrukking op de woningmarkt zorgen. Ook is Yeşilgöz het met Omzigt eens dat de kennis en expertise die buitenlandse studenten hier opdoen, verloren gaat zodra ze weer terug gaan naar hun land van herkomst. Wanneer het aan haar ligt gaan die studenten ook hier aan het werk.

Laatste nieuws