FNV pleit voor inhaalslag lonen in sectoren met veel vrouwen

FNV pleit voor een looninhaalslag voor sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, het onderwijs en de winkelstraat. Ook toegankelijkere kinderopvang en het beter regelen van verlof zijn cruciaal. Dat meldt FNV op Equal Pay Day. Vanaf deze dag werken vrouwen namelijk de rest van het jaar symbolisch voor niets. Want vrouwen verdienen gemiddeld 13% minder per uur dan mannen.

Volgens FNV is die loonkloof het afgelopen jaar voor het eerst niet gedaald, maar gegroeid. Maandag spraken politici in het verkiezingsdebat van de Libelle over het aanpakken van deze loonkloof. Maar al 48 jaar werkt die aanpak volgens de vakbond niet.

Om te peilen hoe vrouwen denken over de loonkloof en wat hun ervaringen daarmee zijn, hield de FNV een enquête onder haar leden. Hieruit blijkt dat 55% van de respondenten met de loonkloof te maken heeft gehad. De enquête is ingevuld door 2123 vrouwen, voornamelijk tussen de 45 en 65 jaar.

"De loonkloof is de afgelopen twee jaar toegenomen en dat is onverteerbaar", aldus FNV-bestuurder Bas van Weegberg. Daarom pleit de vakbond voor een grote loonsprong in door vrouwen gedomineerde sectoren. Daar kan de overheid voor zorgen.

Mannen moeten ook een stap naar voren doen in het verrichten van onbetaald werk. 98 procent van de respondenten vindt dat onbetaald werk zoals het huishouden, mantelzorg en zorg voor kinderen meer gewaardeerd moet worden. Ook hier heeft de overheid volgens de FNV een belangrijke rol door kinderopvang betaalbaarder te maken en te zorgen voor betaald mantelzorgverlof.

Vrouwen die vermoedens van ongelijke beloning hebben aangekaart bij hun werkgever worden volgens de FNV ook vaak weggewuifd of uitgelachen en sommigen kregen hierdoor geen contractverlenging. In de meeste gevallen is er niets met de melding gedaan. De Europese richtlijn loontransparantie, die in 2026 moet zijn ingevoerd in Nederland, is daarom zeer belangrijk. Daar moet volgens de vakbond ook in worden meegenomen dat een werknemer volle bescherming krijgt bij het aankaarten van ongelijke beloning.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws