Uw financiële risico’s in kaart

UTRECHT - Sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden op de financiële posities en geldstromen in het onderwijs. Én de hieraan verbonden risico's. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen.

In het bestuursverslag bij de jaarrekening, bent u dan ook verplicht in te gaan op uw risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden van uw organisatie. Risicomanagement is onderdeel van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, uw planning en control cyclus.

Maar wat heb je nou aan goed risicomanagement? Wat is een risicoanalyse, hoe vaak moet je dat doen, hoe voer je dit uit en is er begeleiding of advies mogelijk? Dyade weet hoe en wat te doen en informeert u graag over dit proces. Lees meer in het artikel dat u gratis kunt downloaden.

Download artikel over Risicomanagement

 

Bron: Dyade - partner Onderwijsland.com

Laatste nieuws