Gericht ontwikkelen van leerkrachtkwaliteiten

19-04 06:03 | bron: Onderwijsland.com

HENGELO - Tussen de meest effectieve en de minst effectieve leraar zit een jaar leerwinstverschil voor een leerling. Maar hoe verbeteren we de kwaliteit van leraren? Adrie Visscher doet aanbevelingen op basis van onderzoek, in een bewerking van zijn Twentse oratie. Deliberate Practice is een van de toverwoorden.

Hoeveel invloed heb jij eigenlijk? De invloed die een leraar heeft, is niet voor elke leerling, op elk tijdstip en bij elk vak hetzelfde. Voor taal en lezen spelen thuisfactoren (wordt er voorgelezen, is een kind Nederlandstalig thuis?) bijvoorbeeld een grotere rol dan wat een leraar doet in de klas. Voor rekenen is de invloed van thuis juist kleiner. Het maakt ook uit over welk leerjaar we het hebben, uit welk sociaal-economisch milieu  de leerling komt, ja, zelfs in welk land een leraar lesgeeft.

Er zijn veel factoren van invloed op de leerprestaties van leerlingen: de leerling zelf (geslacht, leeftijd, intelligentie, motivatie, inzet), de schoolleider, de schoolorganisatie, de klasgenoten, en zoals al genoemd de thuissituatie. Maar de leerkracht is, van al deze factoren, de meest beïnvloedbare.

Effectieve leraar maakt anderhalf jaar verschil

In een onderzoek naar de effecten van klassenverkleining op leerprestaties in Tennessee (STAR-project) bleek de factor leerkracht bij lezen voor 7% en bij rekenen voor 13% de prestatieverschillen tussen de leerlingen in één leerjaar te verklaren. Ander onderzoek (Hanushek en Rivkin, 2012) komt tot een gemiddeld leerkrachteffect van 13% voor lezen en 17% voor rekenen en wiskunde. In een analyse van de TIMSS data van Nederlandse leerlingen uit groep 6 bleken kenmerken van de onderwijs in de klas 8,6% van de leerlingprestaties voor het vak natuuronderwijs te verklaren, voor rekenen/wiskunde was dit 11,7% (Meelissen en Luyten, 2011).

De leraar telt dus, maar niet iedere leraar is hetzelfde, toch? In uitleg, omgang met leerling, lesmateriaal, inzet, toetsing verschillen leraren natuurlijk. Volgens Dylan Wiliam (2016) zelfs zo dat de verschillen tussen leraren binnen scholen groter zijn dan de verschillen tussen scholen (school opgevat als de som van in kwaliteit verschillende leraren). De meest effectieve leerkrachten bereiken in een half jaar met hun leerlingen waar de minst effectieve leerkracht drie jaar over doet. Laat dat even inzinken. Je kunt als leerling pech of geluk hebben met de klas waarin je terecht komt.

Ervaring telt…een beetje

Het loont  om de kwaliteit van leraren te verbeteren. Meer ervaring, meer hetzelfde herhalen alleen helpt namelijk niet. Uit onderzoek van bijvoorbeeld Van der Grift weten we dat leerkrachten weliswaar beter worden in pedagogisch didactisch niveau in de eerste tien jaar, maar daarna niet meer. Na 20 jaar verminderen hun didactische vaardigheden zelfs. De meer complexe didactische vaardigheden (bijvoorbeeld differentiëren)  blijven voor veel leraren bovendien tijdens hun hele carrière lastig, zo blijkt uit onderzoek van de inspectie. De gedachte dat leerkrachten steeds effectiever worden naarmate ze langer voor de klas staan, is in strijd met de onderzoeksresultaten.

Er is dus gerichte actie nodig om leerkrachten te helpen effectiever te worden.

In de eerste jaren na de lerarenopleiding is de uitval uit het beroep het grootst. In Nederland bijvoorbeeld verlaat maar liefst 18%, 31% en 35% van de startende leerkrachten respectievelijk het po, vo en mbo. Halen we daar diegenen uit die de studie niet eens afmaken, dan gaat het in het vo in ieder geval nog altijd om 11%. Er vroeg bij zijn is dus nuttig. Begeleiding van starters in de BSL trajecten die de overheid financiert, helpt inderdaad. Maar het is niet genoeg. Laten we ook gevorderde leraren gaan begeleiden in zogenoemde BGL-trajecten: Begeleiding Gevorderde Leraren.

De initiële opleiding is en kan niet anders zijn dan beperkt: ze is domweg te kort. Misschien moeten we dat op termijn anders gaan doen. De Onderwijsraad brengt komend jaar een advies uit over deze kwestie. Maar wat kunnen we nu al doen? Hoe verloopt de ontwikkeling van experts eigenlijk in het algemeen?

Lees meer op de website van Impact!

 

Ingestuurd door: Impact! - partner Onderwijsland.com

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
07 jun Raad: allemaal aan de bak voor welzijn kind bij vechtscheiding
07 jun Privacytoezichthouder bezorgd om ChatGPT, vraagt opheldering
07 jun Onbevoegde leraren en minder onderwijsuren voor nieuwkomers
07 jun Minister Wiersma keurt aanvraag goed van 31 nieuwe scholen
07 jun Het nieuwkomersonderwijs regelen is een plicht van gemeentes en scholen
07 jun NWO reikt dit jaar miljoenenprijzen uit aan vier wetenschappers
07 jun Coachview is gecertificeerd Microsoft Gold Partner
06 jun Senaat stemt in met basisbeurs, aanmeldingen starten half juni
06 jun Minister kan sneller ingrijpen bij misstanden op scholen
06 jun Microsoft betaalt 20 miljoen dollar om schenden privacy kinderen
06 jun Interstedelijk Studenten Overleg: “Ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsbehoefte is niet vanzelfsprekend”
06 jun Veiligheid Prowise touchscreens wederom bevestigd door AV-TEST
06 jun Verandering is de enige constante
05 jun Onderzoek gestart naar druk op kinderopvang, onderwijs en zorg
05 jun Europese Commissie vraagt techbedrijven aan te merken wat met AI is gemaakt
05 jun Wiersma biedt excuses aan tijdens het VVD-congres
05 jun Voorlopige vergoeding kinderopvang voor 2024 bekend
05 jun Veel scholen willen STAP-budget houden en verbeteren
05 jun Vaste vergoedingsbedragen voor groep gedupeerde ouders toeslagen
05 jun Cyberveiligheid in het onderwijs, beter nu dan morgen de schouders eronder
02 jun Minister Wiersma overweegt vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen
02 jun Van Ooijen betrekt scholen bij gezonder maken van leerlingen
02 jun Kinderombudsman en Ombudsman: maatregelen Groningen zijn verwarrend
02 jun Gemeente Den Haag doet mee met plan om toeslagenouders te helpen
02 jun Studententeam van TU Eindhoven wil waterstof veilig opslaan met ijzerballetjes
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?