Fontys Hogescholen verwacht krimp

De regio bereidt zich voor op schaalvergroting, maar bij Fontys Hogescholen wordt een krimp verwacht. Het bestuur voorspelt dat het aantal studenten de komende jaren met duizenden zal afnemen. 
 
Bestuursvoorzitter Joep Houterman bevestigt de prognose, hoewel hij enige voorzichtigheid in acht neemt. “Het gaat echt over de langere termijn. We zijn een gezonde organisatie en maken jaarlijks een dergelijke prognose om te zien hoe we ervoor staan. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen kunnen veranderen.”

Ongeveer de helft van de ruim 40.000 Fontys-studenten studeert in Eindhoven. De verwachte krimp kan betekenen dat er de komende drie jaar honderden arbeidsplaatsen zullen verdwijnen, ondanks de verwachte groei van de regio.

Houterman: “Dat je als regio groeit, wil niet zeggen dat er ook steeds meer 17-jarigen bij komen. En dat is wel de groep waar wij als hogeschool van afhankelijk zijn. Het aantal 17-jarigen neemt af, het is logisch dat we dat ook terug gaan zien in onze organisatie.”

“Die demografische krimp gaat ook zichtbaar worden bij andere onderwijsinstellingen. Maar een tegenstelling is het wel. Met het economische succes van de Brainportregio zal ook het aantal technische werknemers toenemen, en ook de vraag naar zorg- en onderwijspersoneel. Die medewerkers willen we graag opleiden.”

Om de krimp te beperken richt Fontys zich op andere doelgroepen. “We richten ons traditioneel op de voltijd bachelorstudent, maar we verbreden onze horizon,” aldus Houterman. “Zo gaan we het aantal 'associate degrees' uitbreiden, een tweejarige opleiding tussen mbo niveau 4 en een bachelordiploma. Ook breiden we ons master-portfolio uit, waarbij hbo-masters meer praktijkgericht zijn en universitaire masters theoretischer.”

Houterman denkt niet dat universiteiten en hogescholen daarmee te veel in elkaars vaarwater terechtkomen. “Er is structureel overleg tussen Fontys, de TU/e en het Summa College. Soms past een student beter bij ons of juist andersom.”

Daarnaast wil Fontys meer inzetten op lesprogramma’s voor mensen die zich willen om- of bijscholen. “Daar willen we in de toekomst meer op gaan inzetten, en dat kunnen we ook in nauw overleg met het bedrijfsleven en het werkveld gaan doen,” zegt Houterman.

“We hebben ook ambities in het aantrekken van internationaal talent. We hebben nu veel Europese studenten uit landen zoals Duitsland, Roemenië, Hongarije, Spanje en Italië. We moeten erop inzetten die mensen ook na hun studie voor de regio te behouden. Daarvoor moeten we goede afspraken maken met het bedrijfsleven en zorgen voor huisvesting,” aldus Houterman.

Laatste nieuws