OCW stemt in met cross-sectorale hbo-master Human Capital Innovation

Vorige week was een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van de hbo-masters. De cross-sectorale hbo-master Human Capital Innovation is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd. Het is de eerste keer dat een dergelijke clusteraanvraag wordt goedgekeurd. Dat meldt Vereniging Hogescholen.

Zes hogescholen hebben samen een clusteraanvraag voor de master Human Capital Innovation ingediend bij het ministerie van OCW. Het gaat om de hogescholen Windesheim, Saxion, HAN University of Applied Sciences, Fontys, Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool. “Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van hbo-masteropleidingen in het algemeen”, aldus de Vereniging Hogescholen. De volgende stap is het laten accrediteren van de nieuwe opleidingen door de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie.

In de aanvraag wordt de gelijknamige opleiding Human Capital Innovation opgenomen, die als joint degree in Zwolle en Deventer te volgen is, in Nijmegen en Eindhoven (ook als joint degree), Utrecht en Den Haag. Studenten die de opleiding volgen worden opgeleid om binnen een organisatie (maatschappelijk verantwoorde) transities te stimuleren.

De nieuw hbo-master is gericht op de praktijkgerichte professional. Er blijkt steeds meer vraag naar te zijn op de arbeidsmarkt naar dergelijke werknemers. Bedrijven kampen met steeds complexere uitdagingen, zoals de energietransitie, vergrijzing en de opkomst van AI. De hogescholen gaan daarom samenwerking om praktisch opgeleide masters af te leveren. Een onderdeel daarvan zijn de cross-sectorale masteropleidingen. Deze zijn niet gebonden aan één sector, maar ontlenen onderdelen vanuit verschillende disciplines. Dat het ministerie van OCW met de master Human Capital Innovation heeft ingestemd, is een belangrijke stap.

Naast de clusteraanvraag voor Human Capital Innovation werken hogescholen ook aan andere clusteraanvragen, zoals voor thema’s als Sustainability Transitions, AI-Translator, Data Driven Business Transitie naar Gezondheid en Welzijn.

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Er is steeds meer behoefte op de arbeidsmarkt aan masteropgeleide professionals die sectoroverstijgend kunnen werken. De positieve waardering vanuit OCW over de clusteraanvraag is een mooi resultaat waar de afgelopen jaren door veel collega’s op hogescholen aan is gewerkt.”

Laatste nieuws