AOb wil dat belangenverstrengeling schoolbestuurders stopt

Belangenverstrengeling van schoolbestuurders moet aan banden worden gelegd, aldus de AOb in reactie op onderzoek van Nieuwsuur. "Royeer leden die zich niet aan de integriteitscode van de werkgeversraden houden", aldus AOb-bestuurder Thijs Roovers de PO- en VO-raad.

Tientallen schoolbestuurders en toezichthouders zijn tegelijkertijd ook actief bij onderwijsadviesbureaus. Soms worden die bureaus zelfs ingehuurd door de scholen waar ze zelf actief zijn, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. 

“Het beeld van belangenverstrengeling dat uit deze reportage naar voren komt, doet de onderwijssector beslist geen goed”, aldus AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Het gaat hier om publiek geld, dat terug zou moeten vloeien in het onderwijs, niet in de zakken van bestuurders.” Schoolbestuurders die zich niet aan de integriteitscode houden en het geld van een nevenfunctie in eigen zak steken, zouden moeten worden geroyeerd, vindt de AOb-bestuurder. 

Zowel de PO-raad als de VO-raad hebben een Code Goed Onderwijsbestuur die belangenverstrengeling moet voorkomen. Als reactie op de uitzending van NOS en Nieuwsuur laat de VO-Raad in een brief aan zijn leden weten de huidige code, die uit 2019 dateert, aan te willen scherpen. Daarbij gaat het zowel om een verduidelijking van formuleringen als om verdergaande inhoudelijke aanscherping. Dubbelfuncties van bestuurders, die zowel aan een school als bijvoorbeeld aan een onderwijsadviesbureau verbonden zijn, zijn niet wenselijk. Uitgangspunt moet zijn: een ‘Nee, tenzij’-beleid. 

Wat als bestuurders A zeggen, maar B doen? Roovers roept de raden op om hun leden te houden aan deze code. “Wat heb je aan een integriteitscode als je die niet handhaaft?” Leden die zich niet aan de code houden, zouden wat de AOb-bestuurder betreft geroyeerd moeten worden. "Een leraar of schoolleider moet, naast een bevoegdheid halen, ook een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Als zij de mist in gaan, komen zij nergens meer aan de bak, waarom is dit voor bestuurders anders? Je komt vaak voor nevenfuncties in aanmerking ómdat je als bestuurder in beeld bent. Het zijn allemaal publieke functies, betaald met publiek geld. Het zou niet meer dan logisch zijn om die extra inkomsten, boven op een uitstekend salaris als schoolbestuurder, af te staan, zodat deze terecht kunnen komen in de klas in plaats van de binnenzak van een bestuurder.”

 

Bron: AOb

 

Laatste nieuws