Eerste leesvaardigheidstest online die leesverbetering met kleur meet

Lezen vormt de basis voor educatief succes en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen. Als kinderen moeite hebben met lezen, kan dit invloed hebben op veel aspecten van hun leven. Gesteund door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelden de samenwerkende bedrijven Slampaq Solutions, X-lens en optometristisch bedrijf Bossinade Optiek de eerste online applicatie die én de leesvaardigheid test én laat zien of lezen met kleur beter en makkelijker gaat. De gratis test kan gemaakt worden op de computer met webcam via de website van X-lens.

De afgelopen twee jaar hebben de samenwerkende bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van een online applicatie die de leesvaardigheid test en ook het verschil in lezen zonder en met kleur in kaart brengt. De applicatie is tijdens de ontwikkeling getoetst bij ruim honderd leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. De uitkomst van de test maakt duidelijk of het zinvol is om bij een X-lens specialist langs te gaan. Die kan exact bepalen welke kleurenfilters helpen. ‘’De helft van de kinderen met significante leesproblemen kan hierbij baat hebben”, stelt Lex Klein Schiphorst, optometrist en eigenaar van Bossinade Optiek Castricum.

Het idee achter deze baanbrekende technologie is getoetst door de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) op haalbaarheid, bijdrage aan de samenleving en innovativiteit. Op basis hiervan is er een subsidie verstrekt door het ministerie van Economische Zaken om de applicatie te ontwikkelen.

Reeds 4.000 tevreden X-lens gebruikers Leesklachten kunnen bestaan uit gebrekkig of langzaam lezen, radend lezen, dansende en wazige letters, hoofdpijn na het lezen, concentratieproblemen en moeite met begrijpend lezen. Uit tests met meer dan 8.000 mensen met leesproblemen blijkt dat de helft van hen baat kan hebben bij een bril met kleurenfilters. Gebruikers ervaren verbeterde lees- en informatieverwerkingsvaardigheden, wat hen in staat stelt om op hun eigen niveau te presteren. Momenteel zijn er 4.000 brillen met deze kleurenfilters in gebruik.

In 2020/2021 werd X-lens bovendien verkozen tot het meest innovatieve product met de grootste groeipotentie binnen de Groeiversneller, een initiatief van Centraal Beheer en Port of Growth. Met de lancering van de nieuwe online test om de leesvaardigheid zonder en met kleur in kaart te brengen, zijn we klaar om deze erkenning te vervullen. Meer informatie: https://www.xlens.nl

Laatste nieuws