Lerarenbeurs komend schooljaar verlengd en verhoogd

Leraren en docenten die een opleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit kunnen ook volgend schooljaar gebruikmaken van de zogeheten lerarenbeurs. Daarvoor wordt 65 miljoen euro gereserveerd, ruim 2 miljoen euro meer dan voor dit schooljaar beschikbaar was, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Meer dan 5300 leraren en docenten kregen de beurs in het huidige schooljaar toegekend. Daarbij gaat het om leraren in het primair en voortgezet onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, maar ook om docenten werkzaam in het mbo en hbo.

De lerarenbeurs is bedoeld voor leraren en docenten die een bachelor- of masteropleiding willen volgen naast hun werk. Met de regeling kunnen zij een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. De werkgever van de betreffende leraar of docent kan subsidie krijgen om studieverlof te verlenen.

Dit schooljaar was de subsidiepot te klein om alle aanvragen een beurs toe te kennen. Daarom krijgen leraren en docenten die een beurs misliepen voorrang bij toewijzingen voor het volgende schooljaar. De toelage is aan te vragen van 1 april tot en met 15 mei.

De gedachte achter de lerarenbeurs is dat deze bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van leraren en docenten en daarmee goed is voor de onderwijskwaliteit.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws