Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar stagediscriminatie mbo

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het beleid en de aanpak van mbo-scholen rond stagediscriminatie. Het onderzoek is gestart in 2022 en in maart 2023 afgerond, een maand na het sluiten van het Stagepact MBO 2023-2027, en geeft daarom een beeld van het beleid en de aanpak van mbo-scholen bij de start van het Stagepact. De Inspectie geeft aan dat de meeste gesprekspartners op de scholen het belang van het tegengaan van stagediscriminatie onderschrijven. Verder blijkt dat veel managers, onderwijsprofessionals en studenten het lastig vinden om stagediscriminatie te (h)erkennen. Ook hebben scholen nauwelijks zicht op hoe vaak stagediscriminatie voorkomt. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op basis van het onderzoek concludeert de Inspectie dat het beleid op scholen, als dit er al is, veelal nog in de kinderschoenen staat. De Inspectie roept besturen en opleidingen op om werk te blijven maken van het beleid en de aanpak van stagediscriminatie. Deze oproep onderschrijft minister Dijkgraaf in de Kamerbrief. De Inspectie van het Onderwijs geeft hiervoor drie aanbevelingen aan de mbo-scholen op basis van hun onderzoek:

1. Maak stagediscriminatie herkenbaar
Het is belangrijk om stagediscriminatie expliciet te benoemen als onderdeel van beleid en het niet te bedekken met andere termen. Er ontstaat dan ruimte voor het gesprek.

2. Stel een duidelijke sociale norm tegen stagediscriminatie
De Inspectie van het Onderwijs adviseert mbo-instellingen expliciet te zijn in de communicatie met iedereen over stagediscriminatie. Ook met het leerbedrijf over wat er onder een positief pedagogisch leerklimaat wordt verstaan en wat je van elkaar mag verwachten, mocht stagediscriminatie zich voordoen.

3. Schep met elkaar een cultuur van veiligheid
De Inspectie adviseert besturen om te zorgen voor een veilige basis zodat studenten zich veilig voelen om stagediscriminatie te melden en hierover in gesprek te gaan. Zorg daarbij ook voor professionalisering en voldoende handvatten voor alle docenten om met stagediscriminatie om te gaan, zodat handelingsverlegenheid afneemt.

De aanbevelingen omschrijven de urgentie van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2027. Om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun aanpak stagediscriminatie conform de afspraken uit het Stagepact MBO is de Toolbox en Checklist stagediscriminatie ontwikkeld.

Laatste nieuws