Schoolsluiting minst effectieve maatregel in tegengaan verspreiding coronavirus

De schoolsluiting tijdens de coronapandemie heeft weinig effect gehad om het coronavirus te stoppen. Juist het sluiten van niet-essentiële winkels en het groepsverbod werkten het beste. Dat meldt NU.nl.

Met deze informatie komt het ministerie van Volksgezondheid na onderzoek van het RIVM. Het RIVM onderzocht in opdracht van het ministerie, de effecten van de maatregelen op de verspreiding van het virus.

Wetenschappers kijken bij de verspreidingen van virussen naar het reproductiegetal. Dat is het zogenoemde R-getal. Hoe groter dit getal is, hoe meer mensen het virus kunnen oplopen. Uit data van zeven verschillende EU-landen (waaronder Nederland) bleek dat het sluiten van bijvoorbeeld kledingwinkels en tuincentra het meeste bijdroeg aan de bestrijding van verspreiding van het coronavirus. Het R-getal daalde gemiddeld genomen met zo’n 35%.

Bij de schoolsluitingen daalde het reproductiegetal met gemiddeld zo’n 7%. Daar zit wel een kanttekening bij. Het tijdstip waarin de maatregel werd ingezet en hoe goed het werd nageleefd had ook effect. Het sluiten van de scholen was effectiever tijdens de eerste coronagolf, dan tijdens de tweede.

Laatste nieuws