Hens Runhaar benoemd tot hoogleraar Sustainable Food System Governance

Hens Runhaar wordt per 15 februari benoemd tot hoogleraar Sustainable Food System Governance. Runhaar werkt momenteel als universitair hoofddocent Environmental Governance bij het Copernicus Instituut. Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen, is blij met zijn benoeming: “Duurzaamheid en voedselsystemen zijn nauw met elkaar verbonden. Het verbinden van de praktijk met de kennis en het onderwijs van de universiteit vereist een transdisciplinaire aanpak. Hens Runhaar is zo’n verbinder die dat bij uitstek vanuit zijn brede expertise doet.”

“Voedselsystemen in westerse landen zijn zeer productief door onder andere schaalvergroting en intensivering van de landbouw, maar kennen tegelijkertijd veel duurzaamheidsuitdagingen. Denk aan ontbossing, watervervuiling, biodiversiteitsverlies en de uitstoot van broeikasgassen”, vertelt Runhaar. “Ook spelen rechtvaardigheidskwesties een grote rol. Daarnaast hebben we te maken met een enorme toename van gezondheidsproblemen gerelateerd aan voeding. Er liggen dus ontzettend veel uitdagingen die allemaal samen komen in deze leerstoel. Er zijn genoeg alternatieve voedselsystemen, op basis van bijvoorbeeld agro-ecologie en regeneratieve landbouw. Maar deze schalen nauwelijks op”.

Runhaar’s benoeming geeft een nieuwe impuls aan interdisciplinaire samenwerkingen en helpt de brug te slaan met de praktijk. “Als we bijvoorbeeld kijken naar het Nederlandse landbouwsysteem zien we deze superintensief is. Dat moet veranderen, weet ook de praktijk en de politiek. Maar toch zien we dat echte verandering – transformatie – nauwelijks van de grond komt. Hoe komt dat? Waarom is het zo moeilijk om landbouwbeleid radicaal te veranderen? Ik wil met collega’s vanuit andere disciplines en stakeholders onderzoeken welke rollen van en relaties tussen boeren, beleidsmakers, bedrijfsleven, burgers en NGO’s nodig zijn voor een duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem en welk beleid en welke afhankelijkheden tussen actoren uitgefaseerd moeten worden”.

De kersverse hoogleraar heeft hoge verwachtingen van de toekomst: “Ik verwacht dat ons Instituut en de Universiteit Utrecht via Future Food Utrecht over een aantal jaar internationaal bekend staan om onze expertise in Sustainable Food met een onderscheidend profiel, complementair aan bijvoorbeeld Wageningen University and Research. Dit als basis voor onze maatschappelijke bijdrage aan de transformatie van voedselsystemen via beleidsadvisering en samenwerking met boeren, bedrijven en NGO’s”. Daarnaast heeft hij ook grote ambities voor het onderwijs: “Ik wil dat Sustainable Food één van de kernthema’s in ons onderwijs wordt, en we ook via deze weg impact realiseren. En het zou heel mooi zijn als we meer gaan doen voor Onderwijs voor professionals. Zo kunnen we de food professionals die afgestudeerd zijn via masterclasses en workshops van de nieuwste inzichten voorzien”.

Hens Runhaar brengt veel ervaring met zich mee. Hij werkte voorheen als universitair hoofddocent Environmental Governance, is gasthoogleraar bij Wageningen University and Research, lid van het kernteam van Future Food Utrecht, redactielid van het Earth System Governance journal, redacteur van Frontiers in Sustainable Food Systems journal en medeoprichter van de Earth System Governance Taskforce on the Governance of Nature and Biodiversity. Ook heeft hij ruime ervaring in maatschappelijke posities. Zo zit hij in de Raad van Toezicht van de Stichting Het Utrechts Landschap en is hij lid van de sociaal-wetenschappelijke adviesraad van Vogelbescherming Nederland, de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, de Biodiversiteitsraad van Universiteit Utrecht en de werkgroep Verdienmodellen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Laatste nieuws