Hoe ondersteun je als school leraren die meer uren willen werken?

Hoe ondersteun je medewerkers om meer uren te werken? In de afgelopen periode hebben verschillende besturen geëxperimenteerd met manieren om urenuitbreiding mogelijk te maken. Scholen die dat willen, kunnen hierop voortborduren. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zo is er het traject van de meerurenbonus, waarin een kopgroep van circa tien besturen verschillende vormen uitprobeert van een bonus voor meer uren werken. Er zijn vijf vormen van een bonus voor een groter contract ontwikkeld: een geldbedrag, betaalde snipperdagen, de kinderopvang vergoeden, flexibel roosteren of andere taken dan lesgeven. De deelnemende besturen kijken ieder voor zich wat zij hun leraren willen bieden.

Enkele kopgroepbesturen voeren ook een beschikbaarheidsbonus in. Dat is een financiële bonus voor een specifieke dag waarop een leraar vooraf aangeeft in geval van oproep te kunnen werken. Deze beschikbaarheidsdiensten kunnen de stap kleiner maken naar toekomstig structureel meer werken en zorgt voor beschikbare vervangers. Onderzoeksbureau Centerdata heeft de eerste fase van de kopgroep geëvalueerd. Deze evaluatie biedt schoolbesturen handvatten om hun aanpak (verder) vorm te geven.

Daarnaast zijn er de trajecten van stichting Het Potentieel Pakken. Deze stichting begeleidt onderwijs-, kinderopvang en zorgorganisaties om uren uit te breiden. Dat doet de stichting met een aanpak met mooie  resultaten : van de deelnemende scholen breidt ongeveer 12 procent van de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel hun contract uit. Dit lukt door in de organisatie in gesprek te gaan over uren, flexibiliteit en takenpakket. Vanaf februari 2024 wordt een nieuwe begeleidingsronde gestart in het po. Meer informatie is te vinden op de website van Het Potentieel Pakken of bekijk deze pagina over passende aanstellingen realiseren.

Laatste nieuws