Wat wordt er van jou als taalcoördinator verwacht?

LUNETTEN - “Een taalcoördinator staat er vaak alleen voor en weet eigenlijk niet goed wat er van hem of haar verwacht wordt”, aldus Marieken Pronk. Herken jij het gevoel dat je er alleen voor staat en heb je moeite om jouw collega’s het belang van taal in hun lessen te laten inzien? Marieken heeft 16 jaar ervaring als docent en werkt nu 10 jaar als trainer bij De Talengroep en zij helpt je hierbij. Jij versterkt hierdoor het taalonderwijs op jouw school.

De belangrijke rol van de taalcoördinator bij het verbeteren van de basisvaardigheden

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2022’ van de Inspectie van het Onderwijs introduceerde het al: het niveau van de basisvaardigheden loopt terug. Hieronder valt ook lezen en schrijven. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, simpele taken worden namelijk een stuk lastiger als taalvaardigheid in de basis niet op orde is. Je denkt hierbij aan solliciteren of belastingaangifte. Een taalcoördinator speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsslag van het taalonderwijs door middel van een taalbeleidsplan.

Creëer stapsgewijs een taalbeleidsplan

Wil jij taalcoördinator worden of wil jij jouw kennis over de functie verder verdiepen? SBO organiseert de opleiding Taalcoördinator in het VO waarin jij stapsgewijs aan de slag gaat met het taalbeleidsplan van jouw school. Je brengt eerst het huidige taalbeleid in kaart, waarna je stapsgewijs aan de slag gaat met lezen en schrijven in de vakken. Vervolgens vertaal je het geleerde in een taalbeleidsplan naar de praktijk. Je leert hierbij ook hoe jij jouw collega’s meekrijgt en hoe je omgaat met weerstand.

Direct toepasbaar in de praktijk

“Ik vind het leuk dat ik contact heb met docenten die hun lessen willen verbeteren, dat ik hen hierbij mag helpen en inspireren is heel mooi om te doen”, aldus Marieken. Uitwisseling met én tussen deelnemers van de opleiding staat altijd centraal. Je kunt veel van elkaar leren en de diverse voorbeelden maken de vertaalslag naar de praktijk makkelijker. Je past het geleerde dan ook direct toe in jouw eigen praktijksituatie!

Meer informatie over de opleiding Taalcoördinator in het VO

 

Bron: SBO - partner Onderwijsland.com

Laatste nieuws