Proef met minder lesuren in voortgezet onderwijs

De bonden, werkgeverskoepel en het ministerie hebben het plan en hun afspraak voor een pilot om minder lesuren te realiseren verder uitgewerkt. Ze willen daarmee tijd vrij maken voor docenten en voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs. Volgend schooljaar start een proef waarin scholen onder begeleiding experimenteren met minder lessen. Dat meldt de AOb.

In het Onderwijsakkoord vorig jaar april spraken de minister, de bonden en de werkgevers af om structureel 1,5 miljard euro in het primair- en voortgezet onderwijs te investeren. Naast een hoger salaris voor collega’s in het primair onderwijs, is de werkdruk van personeel in het voortgezet onderwijs een onderwerp waar de partijen 300 miljoen euro voor hebben gereserveerd.

De pilot is een uitwerking om het aantal lessen terug te brengen. De AOb wil uiteindelijk stapsgewijs naar 20 lesuren per week, aldus AOb-bestuurder Jelmer Evers: “Zo ver is het nog niet, het is een wens. Dit is een goede eerste stap.”

Een reductie van het aantal lesuren moet de werkdruk van docenten verlichten. Ze krijgen daardoor meer tijd om lessen goed voor te bereiden en te ontwikkelen en zichzelf bij te scholen. De onderwijskwaliteit zou daarmee verbeteren en het beroep zou aantrekkelijker worden. “We zien in het buitenland dat dit ook echt werkt, we willen hiermee de beweging in gang zetten en meer kennis en ondersteunend materiaal ontwikkelen die alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen gebruiken.” 

Scholen die interesse hebben, kunnen op 4 december naar de informatiebijeenkomst komen die de AOb samen met de andere vakbonden en VO-raad houdt. Er wordt meer over de proef uitgelegd, welke criteria er zijn, wat de planning is en wie erbij betrokken zijn. “De Onderwijsinspectie en SLO zullen worden betrokken, evenals de bonden. Tijdens de proef monitoren ze alles.” De proef is voor alle middelbare scholen (vmbo, praktijkonderwijs, havo en vwo) bedoeld, benadrukt Evers. Niet alleen voor ‘vernieuwingsscholen’ met een speciaal onderwijsconcept.

“We hopen dat juist ook meer 'traditionele scholen' meedoen. Bij deze pilot is het niet de bedoeling dat we nieuwe concepten optuigen, maar juist dat we denken vanuit de bestaande situatie en wat docententeams belangrijk vinden. Te vaak hebben we gezien dat 'anders organiseren' en onderwijsvernieuwing zijn gepresenteerd als de oplossing voor het lerarentekort en onderwijskwaliteit. Deze eenzijdige richting is niet de goede weg." 

Van belang is dat er genoeg draagvlak is voor de vermindering van lesuren. “De medezeggenschapsraad moet betrokken zijn en onder het personeel moet er breed draagvlak zijn. Daarom is de informatiebijeenkomst interessant als er op jouw school interesse is”, zegt Evers. Of als je schoolleider al plannen heeft. “Dan is het helemaal belangrijk om aan te sluiten zodat je er meer over weet. De bijeenkomst is dus zeker voor zowel de schoolleiding als voor docenten van groot belang.”

Wel laat Evers weten dat deze proef losstaat van andere afspraken over werkdruk. “Het is niet de bedoeling om met deze pilot verder geen afspraken over werkdruk te maken in onder andere de aankomende cao. Daar gaan we dus mee door.”

Laatste nieuws