Onderwijsraad roept het nieuwe kabinet op niet te bezuinigen

Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen nodig, ook om de hardnekkige problemen in het onderwijs aan te kunnen pakken. Dit adviseert de Onderwijsraad in een brief aan een nieuw kabinet. Dat meldt de Onderwijsraad.

In de brief benoemt de Onderwijsraad de dringende problemen van aanhoudende lerarentekorten, de dalende onderwijsprestaties in taal en rekenen en de kansenongelijkheid. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, is langetermijnbeleid en structurele bekostiging noodzakelijk, aldus de Onderwijsraad. Goed onderwijsbeleid stopt niet bij de val van een kabinet of bij een wisseling van de wacht. Het is van lange bestuurlijke adem, over kabinetten heen.

De Onderwijsraad wijst bezuinigen op onderwijs met klem af en adviseert erin te blijven investeren. Want dit loont voor iedereen. Onderwijs is een essentiële publieke voorziening, van grote waarde voor individu en samenleving. Het geeft kinderen en jongeren de benodigde bagage om de toekomst aan te kunnen en de samenleving vorm te geven. Onderwijs is ook van groot politiek belang. Inzetten op scholing en vorming van kinderen, jongeren en volwassenen helpt de beleidsambities van een nieuw kabinet waar te maken, op welk terrein dan ook.

Meer over


Laatste nieuws