Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer hetzelfde als vorig jaar

Er zijn dit jaar ongeveer evenveel nieuwe studenten op het hbo gestart als vorig jaar. Er is een klein verschil van -0,3%. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen.

Ondanks de lichte daling in het hbo is er wel een stijging in het aantal inschrijvingen voor een masteropleiding. Dat vindt de voorzitter van de  Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, een goede ontwikkeling: “Het is een goede stap in het benutten van talenten van alle jongeren. Ook biedt het kansen aan alle jongeren en voor het voldoen aan de belangrijke vraag van de arbeidsmarkt.” Daarnaast is het goed nieuws voor heel Nederland. Met meer studenten die een hbo-master hebben gedaan kan Nederland volgens hem zijn ‘voorsprong op het gebied van innovatie behouden’. Wel plaatst hij kanttekeningen bij de toegankelijkheid van masters.

Volgens de cijfers van Vereniging Hogescholen is er een flinke toename in het aantal inschrijvingen voor de opleidingen Associate degree (Ad). Dat aantal stijgt met 21% ten opzichte van vorig jaar. Aanmeldingen voor de bacheloropleidingen zijn wel afgenomen met 3%.

Het aantal instromende internationale studenten is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Er zijn minder studenten die vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar Nederland komen om te studeren, maar die worden weer gecompenseerd door de hogere instroom van niet-EER studenten.

De cijfers van de Vereniging Hogescholen zijn gebaseerd op het aantal verwerkte inschrijvingen van studenten voor Associate degree. De studenten moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden en uiterlijk op 1 oktober aan alle voorwaarden voldoen. De komende tijd worden alle inschrijvingen administratief verwerkt, waarna de definitieve cijfers beschikbaar komen. Die kunnen afwijken van de bovenstaande cijfers. Die definitieve cijfers worden in het eerste kwartaal van 2024 bekendgemaakt.

Meer over


Laatste nieuws