Recht op participatie kinderen en jongeren komt in Nederland niet van de grond

Marc Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, gaf tijdens de bijeenkomst van Kinderrechten in Beweging in Utrecht aan dat het kabinet te weinig werk heeft gemaakt van kinder- en jongerenparticipatie. In Nederland staat het recht op participatie nog steeds niet in de wet en is het geen onderdeel van beleid en praktijk. Dat blijkt uit de online monitor Kinderrechten in Beweging.

Ieder kind heeft het recht om zijn mening te geven over zaken die kinderen aangaan en die mening moet serieus worden genomen. Dat staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. In Nederland staat het alleen nog niet in de wet vast om kinderen verplicht te betrekken bij het tot stand komen van beleid dat hen aangaat.

In buurlanden is het veel beter geregeld. In Vlaanderen staat in de wet vastgelegd dat kinderen en jongeren inspraak hebben op beleid dat hen aangaat. Duitsland heeft sinds 2022 een nationaal actieplan voor kinder- en jongerenparticipatie.

“Toekomstige regering, neem structureel de stem van kinderen en jongeren mee bij het maken van beleid dat hen aangaat, neem een voorbeeld aan Vlaanderen en Duitsland”, aldus Dullaert.

Laatste nieuws