Onderwijsinspectie start nieuwe samenwerking met universiteiten en TNO

Op donderdag 19 oktober zijn 4 rijksinspecties, waaronder de Inspectie van het Onderwijs, een samenwerking gestart met het kennisinstituut TNO, de Universiteit Utrecht en de universiteit Leiden. Ze zullen samen werken aan de verdere ontwikkeling van effectieve en verantwoorde algoritmes. Het is van belang dat dergelijke algoritmes verantwoord toegepast kunnen worden in het toezicht van de deelnemende inspecties, en later ook van andere inspecties. Dat meldt de Onderwijsinspectie. 

De verschillende rijksinspecties hebben, ondanks hun verschillen, op veel vlakken vergelijkbare opdrachten, zoals effectief risicogericht toezicht. Kennisinstituten hebben juist weer veel expertise als het gaat om de verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. In de samenwerking staan menselijke experts (zoals inspecteurs en analisten) centraal bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Het doel van de samenwerking is het samen ontwikkelen van intelligente algoritmes, die de menselijke experts zo effectief mogelijk ondersteunen bij het nemen van beslissingen in het toezichtwerk.

De samenwerking krijgt de vorm van een innovatielab met de naam AI4Oversight (Kunstmatige Intelligentie voor Toezicht), en is onderdeel van een grotere groep ICAI labs. ICAI staat voor Innovation Centre for Artificial Intelligence. Kennisinstituten en bijvoorbeeld overheidsorganisaties werken in dergelijke labs samen. De 4 rijksinspecties die deelnemen aan dit lab, zijn Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Arbeidsinspectie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Inspectie van het Onderwijs. Samen met TNO en de universiteiten bundelen zij hun krachten in de ontwikkeling van effectieve en verantwoorde kunstmatige intelligentie.

Matthijs van den Berg (directeur Kennis, Inspectie van het Onderwijs) over de samenwerking: “Voor de verbetering en innovatie van ons toezicht is wetenschappelijke samenwerking  ontzettend belangrijk. Zeker als het gaat om de ontwikkeling van toepassingen die relatief nieuw zijn en waar de impact groot kan zijn, zowel in positieve zin als in negatieve zin. En dat is bij de kansen en risico’s die gepaard gaan met mogelijke toepassingen van algoritmes in het toezicht bij uitstek het geval. Door krachten te bundelen, van toezichthouders én van kennisinstituten, kunnen we samen werken aan steeds effectiever toezicht.”

Laatste nieuws