Nationaal Groeifonds doet grote investeringen in het digitaal onderwijs

DEN HAAG - Nederland investeert de komende jaren vanuit het Nationaal Groeifonds flink in de digitalisering van het onderwijs. Scholen kunnen tot eind oktober een subsidie aanvragen voor de oprichting van een Center for Teaching & Learning. Dat meldt MBO Today. 

De naam van het grootschalige innovatieproject is Npuls. In het project werken mbo-scholen, hogescholen en universiteiten samen. Er zijn meer dan 100 instellingen die kunnen meedoen aan het project. Er is voor de komende jaren meer dan 550 miljoen euro beschikbaar voor Npuls.

Volgens Npuls is een snelle transformatie van het onderwijs noodzakelijke vanwege veranderingen in de maatschappij. Concreet is het de bedoeling dat alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten een Center for Teaching & Learning opzetten. De universiteiten hebben hier al langer ervaring mee, voor het mbo is de werkwijze nog nieuw.

In oktober kunnen scholen een subsidieaanvraag indienen voor de instelling van een Center for Teaching & Learning. In de eerste ronde is er een budget beschikbaar gesteld voor 20 tot 22 aanvragen. Dat is ook afhankelijk van het subsidiebedrag dat scholen aanvragen. Op 1 november beoordeelt een commissie de aanvragen en vervolgens brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan de minister over de toekenning van de subsidies.

Laatste nieuws