Beoordeling leerresultaten en komst doorstroomtoets: wat verandert er?

DEN HAAG - Dit schooljaar verandert een aantal zaken voor scholen voor het basisonderwijs. Een aantal van deze veranderingen hebben invloed op hoe de Inspectie van het Onderwijs de leerresultaten beoordeelt. Zo wijzigt de definitie van een kleine school. Daarnaast berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek de schoolweging later in het jaar dan voorheen. Daarom gebruikt de inspectie nu de schoolweging die vorig schooljaar is gepubliceerd. Een andere verandering is dat leerlingen uit groep 8 niet langer de eindtoets maken. Vanaf dit schooljaar maken leerlingen de doorstroomtoets. Dit heeft geen invloed op hoe de inspectie de leerresultaten beoordeelt. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

De volgende veranderingen hebben invloed op hoe de inspectie de leerresultaten beoordeelt.

De signaleringswaarden voor een voldoende oordeel blijven hetzelfde. De correctiewaarden wijzigen wel en worden iets hoger. Als een school leerresultaten behaalt onder de correctiewaarden, dan zijn deze onvoldoende. 

Bij de beoordeling van de leerresultaten houdt de inspectie rekening met de leerlingenpopulatie aan de hand van de schoolweging. Vanaf dit schooljaar gaat de inspectie bij de beoordeling van de leerresultaten uit van de schoolweging die hoort bij de 3 voorgaande schooljaren. Dat betekent dat de schoolweging van schooljaren 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 gebruikt wordt wanneer de inspectie de eindtoetsresultaten van 2021, 2022, 2023 beoordeelt.

Sinds vorig schooljaar (2022-2023) berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de schoolweging later in het jaar dan voorheen. Daardoor kan de inspectie de schoolweging niet langer in april-mei publiceren, maar pas na de zomervakantie. De schoolweging die de inspectie dit najaar publiceert, geldt zodra de resultaten van de doorstroomtoets in 2024 bekend zijn. Daarom gebruikt de inspectie nu de schoolweging die vorig schooljaar is gepubliceerd. Lees meer over de schoolweging.

De definitie van een kleine school wijzigt. Een kleine school wordt nu gedefinieerd als een school waar in de laatste 3 schooljaren minder dan 15 leerlingen in totaal zaten in groep 8. 

In de Regeling leerresultaten po zijn de bovengenoemde wijzigingen aangebracht. Lees meer over de wijzigingen in de Staatscourant.

Vanaf dit schooljaar maken leerlingen uit groep 8 in februari een doorstroomtoets. Alle leerlingen melden zich vervolgens gelijktijdig in maart aan voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur. De doorstroomtoets wijzigt niet de manier waarop de inspectie de leerresultaten beoordeelt.

Is het toetsadvies hoger dan het voorlopig schooladvies? Dan zijn scholen in principe verplicht om het advies bij te stellen. Wat dit verder voor scholen betekent, leest u op de website van de Rijksoverheid.

 

Bron: Onderwijsinspectie

Laatste nieuws