Voorzitter BBO: 'Kleine scholen zouden moeten sluiten om het lerarentekort tegen te gaan'

AMSTERDAM - Lieke Thesingh, voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereniging van schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Amsterdam, zegt in Het Parool dat kleine scholen sluiten een onderdeel is van de oplossing van het lerarentekort.

Tegen Het Parool zegt ze dat schoolbesturen kritischer moeten kijken naar hun eigen te kleine scholen. En dan niet alleen omdat de kwaliteit veelal onder druk staat, maar ook omdat te kleine scholen sluiten het lerarentekort kan tegengaan. 

Ongeveer één op de vijf Amsterdamse basisscholen zit op dit moment onder de plaatselijke opheffingsnorm van 195 leerlingen. Onderwijswethouder Marjolein Moorman geeft in Het Parool aan dat er is aangetoond dat onder deze grens scholen eigenlijk te klein zijn en dat ze te weinig middelen hebben om onderwijs van een goede kwaliteit te kunnen aanbieden.

Laatste nieuws