Strategische Personeelsplanning (SPP)

ELST - Strategische Personeelsplanning is een complex onderwerp waar veel tijd in gaat zitten. Dit kan ervoor zorgen dat HR adviseurs/HR businesspartners er niet aan toe komen of door de complexiteit niet weten waar ze beginnen moeten.

Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op en kunnen invloed hebben op de manier waarop werk ingericht wordt. Wanneer je hier niet vlot op inspeelt, bestaat het gevaar dat je ingehaald wordt door de waan van de dag en dat de urgentie (vaak) ligt op het oplossen van korte termijn problemen. Helaas heeft dit beperkingen. Het goede nieuws is dat je dit kan tegengaan met lange termijn oplossingen door een proactieve aanpak te hanteren met strategische personeelsplanning.

Wat is Strategische Personeelsplanning en wat is het doel?

Met Strategische Personeelsplanning speel je als organisatie in op huidige en toekomstige ontwikkelingen waarmee je kan zorgen voor de juiste (hoeveelheid) medewerkers op de juiste plek. Het leidt daarmee tot de goede verhouding tussen de vragen vanuit bijvoorbeeld de markt en maatschappij en de manier waarop je het werk in je organisatie inricht en personeel inzet. Het geeft een beter zicht op de potentie van medewerkers waardoor je de medewerkers beter mee kan nemen in de mogelijkheden die er liggen om zich te ontwikkelen. Dit biedt kansen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het binden & behoud van je personeel!

Eenmalig of vaker?

Strategische Personeelsplanning zorgt ervoor dat managers en de HR-afdeling minder brandjes hoeft te blussen. Vaak kijk je 1 tot 3 jaar vooruit met SPP. Doordat ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen is het goed om het traject elk jaar te herhalen. Dat klinkt misschien heftig, maar zodra je merkt dat het werkt, scheelt het tijd én wordt het werk leuker!

Lees het hele artikel op de website van Merces

HR & Salaris | Merces boost jouw HR en Finance

 

Bron: Merces - partner Onderwijsland.com

Laatste nieuws