Jongeren willen reclames voor vlees en vliegen stoppen om klimaatschade

DEN HAAG - Klimaatverandering is met afstand het belangrijkste thema voor de jongeren die dit jaar hebben bijgedragen aan het UNICEF-jongerenadvies. In een rapport dat maandag verschijnt, op Jongeren Prinsjesdag, komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees, vliegreizen en de fossiele industrie.

De jongeren zeggen daarnaast dat ze het belangrijk vinden "dat mensen begrijpen hoe deze producten of diensten bijdragen aan klimaatverandering". Dat kan door er aandacht aan te besteden op school, maar bijvoorbeeld ook door informatie over de klimaatimpact van producten op verpakkingen te zetten. Bijvoorbeeld "hoeveel water, energie en veevoer er nodig is voor een hamburger."

Het tweede advies op klimaatgebied is het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. Dat moet wat de jongeren betreft goedkoper worden, terwijl de belasting op vervuilende auto's en scooters omhoog moet. "Verhoog bijvoorbeeld ook de belasting op vlees. Met al deze extra inkomsten is het misschien zelfs mogelijk om het ov gratis te maken", suggereren ze.

Het derde voorstel dat ze doen is om te "stoppen met de consumptiemaatschappij" waarin veel dingen na eenmalig gebruik worden weggegooid. Als verpakkingen bijvoorbeeld opnieuw gevuld kunnen worden en meer materiaal wordt hergebruikt, is dat beter voor het milieu.

"Veel van ons zijn bezorgd, omdat we ons oprecht afvragen of dit probleem nog goed komt of niet. Of de overheid het serieus genoeg neemt", schrijven de opstellers van het advies. Volgens VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF werkten daar in totaal meer dan duizend jongeren van dertien tot achttien jaar aan mee. Naast klimaatverandering zijn oorlogen en armoede de thema's waar ze hun mening over geven. Zo pleiten ze voor "meer begrip voor de situatie van mensen die gevlucht zijn" en vinden ze dat landen na een oorlog goede hulp moeten krijgen om hun economie te herstellen.

Om armoede tegen te gaan, zouden het minimumloon en uitkeringen moeten meestijgen met de inflatie, stellen de jongeren verder. Hobby's als sporten of muziekles zouden volgens hen gratis moeten zijn. "Zo krijgt iedereen de kans om mee te doen, wat zorgt dat iedereen erbij hoort."

Op deze Jongeren Prinsjesdag gaat een groep jongeren over de adviezen in gesprek met Tweede Kamerleden.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws