Algemene Rekenkamer versterkt banden met wetenschap, leerstoel aan Universiteit Leiden

LEIDEN - De Algemene Rekenkamer haalt de banden met de wetenschap aan. Doel hiervan is de kennis over innovatieve onderzoekmethoden te verbreden. Zodat de doelmatigheid van de besteding van publiek geld, ook in crises en transities, kan worden vastgesteld. Op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden wordt geïnvesteerd in een nieuwe leerstoel.

Tijdens het Audit- en evaluatorenfestival in Den Haag op 14 september 2023 heeft de recent aan de Universiteit Leiden benoemde bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen toelichting gegeven op zijn ambities op de terreinen publieke audit, beleidsevaluatie en verantwoording. Decaan Erwin Muller van de faculteit Governance and Global Affairs aan de Leidse universiteit was ook aanwezig. Dit festival is een van de uitingen van de Algemene Rekenkamer van meer uitwisseling van kennis tussen wetenschappers, medewerkers van rekenkamers en andere professionals in het auditvak.

Meer activiteiten met hoger onderwijs: scriptieprijs

Een andere activiteit is de jaarlijkse Algemene Rekenkamerscriptieprijs. Deze is gericht op (post-)masterstudenten. Geldprijzen tussen de €500 en € 2.000 zijn hierbij te winnen. Bij de eerste uitreiking vorig jaar ging de prijs naar student geschiedenis Timen Sijens (Rijksuniversiteit Groningen) met een analyse van het eindniveau in het hoger onderwijs. De nieuwe aanmeldtermijn voor scripties loopt tot 15 oktober. De komende prijsuitreiking is voorzien op 29 februari 2024. Reglement Algemene Rekenkamerscriptieprijs.

Onderzoek en onderwijs bevorderen voor kennisuitwisseling

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden heeft vlak voor de zomer de instelling van de leerstoel goedgekeurd en dr. Keulen, ook onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, benoemd. De Algemene Rekenkamer financiert deze leerstoel. Aan de leerstoel is ook een promovendusplaats bestuurskunde voor 4 jaar verbonden. 

Hiermee wordt een kop gezet op de samenwerking met de academische wereld. De afgelopen jaren is deze verbreed door academisch geschoolde medewerkers van de Algemene Rekenkamer meer kansen te bieden voor wetenschappelijke kennisuitwisseling. Inmiddels geven 13 medewerkers regelmatig college op hogescholen en universiteiten en wordt zo de kennis over rekenkamers en het auditvak onder studenten verspreid. Verder worden topwetenschappers uitgenodigd om onderzoek te verrichten binnen lopende onderzoeksactiviteiten van de Algemene Rekenkamer (visiting scholar-programma). Rekenkamermedewerkers krijgen de ruimte om hun kennis en onderzoeksmethoden te verdiepen door te promoveren of zelf als visiting scholar te werken aan een universiteit of hogeschool.

Wetenschappelijke aandacht voor publieke verantwoording en rekenkameronderzoek

De versterkte samenwerking met de academische wereld heeft zowel ten doel de laatste inzichten binnen te halen om te innoveren als het werk van de Algemene Rekenkamer als hoogste, onafhankelijke externe controleur van het Rijk in Nederland als supreme audit institution op topniveau te houden. Ook wordt zo gestimuleerd dat er meer academische publicaties over publieke verantwoording komen en meer onderwijs daarover wordt gegeven. In het verleden zijn soortgelijke initiatieven door de Rekenkamer genomen bij de Universiteit Nyenrode en het Tilburg University. Collegelid Barbara Joziasse: “Samenwerking tussen de wetenschap en de Rekenkamer versterkt niet alleen deze instituten, maar helpt ook de samenleving vooruit. Burgers willen weten of publiek geld goed besteed is. En dat vereist goed onderbouwd onderzoek. Voorop lopen met de allerlaatste ontwikkelingen op onderzoeksgebied is daarvoor cruciaal.”

Bijzonder hoogleraar: samenhang tussen auditing en evaluatie

Bijzonder hoogleraar Keulen zal aan de campus Den Haag van de Universiteit Leiden parttime voor 5 jaar aan de slag gaan. “Ik kijk er naar uit om met studenten en wetenschappers van Leiden en andere universiteiten samen te werken aan mijn leeropdracht. Auditing en evaluatie zijn essentiële instrumenten voor publieke verantwoording, maar worden wereldwijd vooral in isolatie bestudeerd. Door de samenhang beter te begrijpen, wil ik uiteindelijk bijdragen aan een betere besteding van publiek geld en het functioneren van de overheid en onze democratie. Dat past bij de taak van de Algemene Rekenkamer.”

 

Bron: Algemene Rekenkamer

Laatste nieuws