Geen lerarentekort en werkdrukarm onderwijs: dat doe je zo!

Er is geen kant-en-klare, one size fits all oplossing voor het lerarentekort in Nederland. Hiervoor zal aan meerdere knoppen gedraaid moeten worden. Wat een werkbare optie kan zijn: het beter en anders organiseren van het onderwijs, de mensen en de middelen! Dorpsschool Halle is hier letterlijk en figuurlijk een ‘schoolvoorbeeld’ van.

Dorpsschool Halle: een inspirerend verhaal over ondernemerschap, creativiteit en denken in mogelijkheden

Schooldirecteur Rick: “Ik ben er van overtuigd dat onderwijs flexibel kan zijn, we effectiever onze tijd kunnen inzetten en zorgvuldiger met onze leerkrachten en medewerkers om moeten gaan. Daarom dacht ik een aantal jaar geleden, dat kan anders!". Het resultaat: een school die geen lerarentekort kent en werkdrukarm onderwijs ervaart.

Het verhaal van Rick’s school is zo inspirerend dat Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) de directeur vroeg of hij het wilde delen en het antwoord was een enthousiaste “ja”. Dit deed hij al een keer namens VfPf tijdens het AVS schoolleiderscongres van dit jaar (17 maart 2023), maar het is ook vastgelegd op beeld.

Een succesvol voorbeeld van onderwijs anders organiseren
In een inspirerende video vertellen directeur Rick, leerkracht Boukje Heusinkveld en vakdocent Lise Middelkoop, het ‘persoonlijke’ verhaal van Dorpsschool Halle. Het is een ‘mini-masterclass’ van 5 minuten over onderwijs anders inrichten en de winst die hiermee te behalen valt!

Bent u ook geïnspireerd door de werkwijze van Rick en zijn collega’s?
De adviseurs van VfPf kunnen u ondersteunen bij het beter en anders organiseren van het onderwijs, de mensen en de middelen bij u op school. Daarvoor betaalt u geen extra kosten, want die zijn al inbegrepen bij de premie die u betaalt.

 

Bron: VfPf - partner Onderwijsland.com

Laatste nieuws