Strategische personeelsplanning? Een must!

ROTTERDAM - Scholenkoepel of eenpitter, nadenken over de toekomst is beslist zinvol. Zeker wanneer onderwijspersoneel niet voor het oprapen ligt, is strategische personeelsplanning (SPP) een must. SPP is een stuk eenvoudiger en doelgerichter met het instrument dat Vervangingsfonds/ Participatiefonds (VfPf) daarvoor heeft ontwikkeld. Kerobei, PlatOO en CBS Joris de Witte weten daar alles van.

Verder kijken dan vandaag

“We hebben binnen onderwijsland al geruime tijd te maken met onvoldoende gekwalificeerd personeel”, vertelt Rob Thuijls, lid van het College van Bestuur van het Noord-Limburgse Kerobei met 18 scholen. “We kijken daarom nu naar wat we aan kwantiteit en kwaliteit in huis hebben en wat er de komende jaren nodig is bij onze ambities.” Ook PlatOO in regio Zuidoost-Brabant blikt graag vooruit. “Met 15 scholen en een kleine afdeling HR hebben we de ambitie om verder te kijken dan vandaag”, vertelt Marjolein Rooijackers, beleidsmedewerker HRM bij PlatOO. “Het is daarom goed om meer strategisch naar personeel te kijken in plaats van operationeel te handelen wat we nu vooral doen. SPP is daarvoor een mooi handvat.”

Directeur Natasja van Essen van eenpitter CBS Joris de Witte in Oegstgeest met 205 leerlingen en 16 leerkrachten is blij dat ze hoorde van strategische personeelsplanning. “Ik kwam hier in augustus 2020 in dienst en trof een team met een groot aantal medewerkers dat al tussen de twintig en veertig jaar aan de school verbonden was”, vertelt ze. “Bovendien had de school geen ervaring met passend onderwijs. Mijn behoefte was vooruitgang en resultaten verbeteren. Ik heb een vlootschouw gehouden en in kaart gebracht hoe we ervoor stonden en wie bereid was mee te bewegen. Het SPP-proces werkte daarbij zeer verhelderend.

Gestructureerde aanpak

Een strategische personeelsplanning wordt gemaakt aan de hand van acht bouwstenen. Op gestructureerde wijze wordt het aantal medewerkers en functies in kaart gebracht, hun kwaliteiten en (de trends in) het verloop. Om een volledig beeld te krijgen wordt daarnaast gekeken naar de omgeving zoals naar trends in de samenleving, demografische ontwikkeling in de wijken en de wensen van de stakeholders. “Uiteindelijk moet onze organisatie inspelen op waar de omgeving om vraagt”, zegt Thuijls. “Als verandering nodig is, heeft dat vervolgens invloed op wat we aan personeel nodig hebben. Als we weten hoe onze huidige organisatie eruitziet en hoeveel mensen we aan boord hebben met welke kwaliteiten, dan kijken we naar onze plannen voor de komende vier jaar en de nog in te vullen kerncompetenties. Zit er een ‘gat’ tussen het actuele plaatje en toekomstplaatje, dan weten we waar we de komende vier jaar naartoe moeten werken.”

Draagvlak

De grote organisaties Kerobei en PlatOO kiezen voor een breed gedragen SPP. Bij de ontwikkeling ervan is dan ook een brede afvaardiging betrokken. “Toen ik hoorde over SPP heb ik dat destijds eerst met onze bestuurder besproken”, vertelt Rooijackers. “We hebben een werkgroep opgericht met twee directeuren vanuit expertteam HR, de beleidsmedewerker financiën en ikzelf vanuit het stafbureau, een leerkracht vanuit de GMR en uiteraard de bestuurder. Het directeurenoverleg maakt straks een actieplan. Wij vinden het heel belangrijk dat een bredere groep de SPP-acties omarmt; het moet geen speeltje zijn van HR.”

Bij Kerobei zijn bij het SPP-proces eerst twee directeuren, diverse staffunctionarissen en bestuurder Thuijls aan zet. In een later stadium worden ook de andere directeuren, staffunctionarissen, leidinggevenden, teamleiders betrokken en uiteindelijk ook de leerkrachten. Vanwege de omvang van de school en een vrijwillig ouderbestuur is bij eenpitter Joris de Witte in overleg besloten om het bestuurslid met de portefeuille ‘Personeel’ bij het proces te betrekken. “We zijn uiteindelijk samen met twee adviseurs van het VfPf aan de slag te gaan”, aldus Van Essen.

Lees het artikel hier verder.

Zelf ook aan de slag met SPP?

Bent u bestuurder, schoolleider of HR-adviseur in het PO? U kunt bij VfPf terecht voor ondersteuning op het gebied van SPP. Daarvoor betaalt u geen extra kosten, want die zijn al inbegrepen bij de premie die u betaalt.

 

Bron: VfPf - partner Onderwijsland.com

Laatste nieuws