Onderzoek gestart naar druk op kinderopvang, onderwijs en zorg

DEN HAAG - De ministeries van VWS, OCW en SZW zijn een onderzoek gestart naar de druk op de keten van kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Adviesbureau Berenschot ondersteunt het onderzoek.

Er zijn de laatste jaren veel alarmerende signalen naar buiten gekomen die erop wijzen dat de druk in de kinderopvang, basisonderwijs en de zorg is toegenomen. Het aantal aanmeldingen in het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, basisonderwijs en de kinderopvang lijkt te zijn toegenomen. Kinderopvangcentra laten weten dat ze geconfronteerd worden met steeds meer kinderen die kampen met een zorgvraag die zwaarder is dan dat zij aankunnen.

Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de druk in de kinderopvang en het basisonderwijs en hoe die druk de afgelopen jaren is toegenomen. Wanneer dat onderzocht is kan er worden vastgesteld waar de problemen zich voordoen en welke factoren daarachter schuilen. 

De eerste onderzoeksresultaten zullen eind juni worden gepresenteerd. In oktober komt Berenschot dan met een eindrapport. Op basis daarvan kijken de drie ministeries welke vervolgstappen er nog nodig zijn. 

Laatste nieuws