MBO Raad, SBB en UWV slaan handen ineen om tekorten arbeidsmarkt aan te pakken

UTRECHT - De MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV slaan de handen ineen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dit doen ze door gezamenlijk te werken aan een aanpak waarmee werkenden en werkzoekenden optimaal worden ondersteund bij het vinden van passende scholingsmogelijkheden. "We willen het voor deze mensen gemakkelijker maken om een geschikte opleiding te vinden, zodat ze duurzaam aan het werk kunnen blijven", aldus Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. Dat meldt de MBO Raad.

Intensief samenwerken
De samenwerking tussen de drie partijen werd bekrachtigd door de ondertekening van de 'Samenwerkingsagenda MBO Raad - SBB - UWV'. De organisaties werken samen op drie verschillende terreinen: een gezamenlijke agenda voor Leven Lang Ontwikkelen en arbeidsmarktdienstverlening, een gezamenlijke uitvoeringsagenda en een gezamenlijke informatie-agenda. Tekin legt uit dat er al mbo-scholen zijn die regionaal goed samenwerken met de regionale partners, maar dat het de eerste keer is dat de drie partners op landelijk niveau de handen ineen slaan: ‘Werkzoekenden die door het volgen van mbo-onderwijs een nieuwe start willen maken, krijgen hierdoor daadwerkelijk meer kans op een kansrijke toekomst, iets wat tot op heden nog te weinig gebeurde’. De samenwerking zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Ontschotten van de dienstverlening
Het kabinet heeft de ambitie om een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur te creëren, waarin niemand verdwaalt en iedereen die het nodig heeft toegang heeft tot passende ondersteuning. Hierdoor wordt er meer nadruk gelegd op preventieve dienstverlening om werkloosheid te voorkomen en om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Bij de toekomstige dienstverlening van de regionale partners wordt de behoefte van werkenden, werkzoekenden en werkgevers centraal gesteld, zodat de dienstverlening integraal en niet opgedeeld aangeboden kan worden (één intake, één diagnose en één plan). Dit alles maakt deel uit van de ambitie om de samenwerking tussen deze partijen te bevorderen.

Combinatie van leren en werken
In deze samenwerking richten de partijen zich allereerst op het vergroten van het aanbod van geschikt post-initieel mbo-onderwijsaanbod voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat deze mensen uiteindelijk makkelijker kunnen kiezen voor een combinatie van leren en werken, bijvoorbeeld een (mbo) bbl-opleiding, op om en bijscholing via mbo certificaten of door behalen van een praktijkverklaring. Tekin: ‘’Er zijn dat betreft voldoende mogelijkheden op het mbo. Voor om- of bijscholers is er altijd wel een passende mbo-leerroute te vinden waardoor je op een laagdrempelige manier onderwijs aan kan bieden. Daarnaast is een combinatie van werken en leren prettig, omdat je meteen een inkomen hebt.’’

De regio aan zet
De samenwerking richt zich niet alleen op landelijk beleid, maar ook de regio heeft een belangrijke rol. Lokaal gaan mbo-scholen, gemeenten, SBB en UWV aan de slag om leerwerkarrangementen te ontwikkelen en uit te voeren. Regionale vertegenwoordigers wisselen daarbij praktijkvoorbeelden met elkaar uit om ervoor te zorgen dat de samenwerking in iedere regio een succes wordt. De landelijke organisaties faciliteren daarbij ook de regionale spelers.

Leven Lang Ontwikkelen
Niet alleen werkzoekenden, maar ook om- en bijscholers die zich bij het UWV melden, moeten gemakkelijker toegang hebben tot onderwijs. Hierbij wordt er meer duidelijkheid gegeven over de verschillende vormen van mbo-leerroutes, zodat mensen geadviseerd kunnen worden over de route die het beste bij hen past. Deze aanpak sluit aan bij de ambitie van de regering om een permanente leercultuur te stimuleren. ‘’Mbo-opleidingen, certificaten en praktijkverklaringen spelen hierbij een essentiële rol om de overstap naar tekortberoepen mogelijk te maken’’, aldus Tekin.

 

Bron: MBO Raad

Laatste nieuws