Kinderen met TOS halen taalachterstand wel degelijk gedeeltelijk in

UTRECHT - Uit onderzoek van logopedist Gerda Bruinsma, hoogleraar Logopediewetenschap Ellen Gerrits en hoogleraar Psycholinguïstiek van de Universiteit Utrecht blijkt dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wel degelijk een deel van hun achterstand in de taalontwikkeling inhalen. Dit nieuwe onderzoek laat in tegenstelling tot eerdere onderzoeken zien dat de achterstanden wel kleiner worden ten opzichte van leeftijdsgenoten zonder TOS. Dat meldt de Universiteit Utrecht. 

Volgens logopedist en onderzoeker Bruinsma was er in het onderzoek vooruitgang zichtbaar in de woordenschat en het taalbegrip, maar in mindere mate op het gebied van grammatica en zinsstructuur. Volgens de onderzoekers is dit de bevestiging dat een zwakke morfosyntaxis (de verzamelnaam voor grammatica en zinsstructuur) een belangrijk kenmerk van een taalontwikkelingsstoornis is.

Kinderen met TOS hebben baat bij speciaal onderwijs, maar uit onderzoek blijkt ook dat meertalige kinderen en kinderen met een lagere intelligentie met TOS dat doen. Zij worden echter niet altijd toegelaten tot het speciaal onderwijs, omdat men aanneemt dat ze daar onvoldoende van profiteren. “Ons onderzoek laat zien dat dat niet terecht is.”

Meer over het onderzoek lees je hier

 

Bron: Universiteit Utrecht

Laatste nieuws