Al 23 jaar volgen meer vrouwen dan mannen hoger onderwijs

DEN HAAG - Het studiejaar 2021/2022 was het drieëntwintigste op rij waarin meer vrouwen dan mannen een studie aan een universiteit of hogeschool volgden. Dat meldt het CBS op Internationale Vrouwendag. Ongeveer 443.000 vrouwen volgden hoger onderwijs tijdens het vorige studiejaar, tegenover 393.000 mannen.

Halverwege de vorige eeuw studeerden nog twee keer zoveel mannen als vrouwen aan een hogeronderwijsinstelling. Het ging toen sowieso om veel kleinere aantallen: zo'n 17.000 vrouwen en 45.000 mannen. Vanaf de jaren zeventig begon het aandeel vrouwen in het hoger onderwijs toe te nemen. 

In 2022 had 60% van de 25- tot 35-jarige vrouwen in Nederland een hbo- of wo-diploma behaald. Bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep ging het om iets meer dan de helft. Onder mensen van 45 jaar en ouder waren juist meer mannen dan vrouwen hoogopgeleid.

Vrouwen kiezen vaker voor studies in de gezondheidszorg, het onderwijs en andere maatschappelijke vakken. Mannen studeren juist vaker iets in de techniek of de informatica. 

Hoewel er meer vrouwen dan mannen afstuderen aan een universiteit, neemt het percentage vrouwen hoger op de academische ladder juist af. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) wil dat in 2025 op de Nederlandse universiteiten gemiddeld een derde van de hoogleraren vrouw is. Eind 2021 lag dat percentage op 26,7%. Bovendien verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds minder dan mannen. FNV berekende vorig jaar dat vrouwen vanaf half november de resterende weken van 2022 'vrijwillig' werkten. Vrouwen verdienen volgens de bond namelijk gemiddeld zo'n 13% minder per uur dan mannen.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws