Medewerkers kinderopvang ervaren steeds hogere werkdruk en zijn minder tevreden

DEN HAAG - Medewerkers in de kinderopvang ervaren een steeds hogere werkdruk. Ze zijn vaker ziek dan vroeger en gemiddeld ook minder tevreden geworden over hun werk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het statistiekbureau wijst erop dat de stijgende werkdruk die werknemers ervaren ook samenvalt met een toename van het aantal openstaande vacatures.

In het tweede kwartaal van 2022 ervoer 61% van de kinderopvangmedewerkers een hoge of zeer hoge werkdruk. Halverwege 2019 was dat nog minder dan de helft van de medewerkers. Dat het personeel het erg druk heeft, komt ook doordat het ziekteverzuim is gestegen. In het derde kwartaal van vorig jaar kwam dat uit op 7,3%. Hoewel het aan het begin van het jaar nog 10% was, mede door toedoen van een grote golf van coronabesmettingen, ligt het verzuim in de kinderopvang een stuk hoger dan in andere sectoren. Gemiddeld zat in Nederland 5% van de werknemers ziek thuis in het derde kwartaal van 2022.

De jaren 2020 en 2021 waren voor de kinderopvang uitzonderlijk. Meerdere keren moesten de opvanglocaties grotendeels de deuren sluiten vanwege de coronalockdowns. Ze verzorgden toen wel noodopvang voor kinderen van mensen met een beroep dat door de overheid als 'cruciaal' was bestempeld en voor kwetsbare kinderen.

Uit een iets oudere peiling, die het statistiekbureau eind 2021 hield, bleek dat slechts iets meer dan een kwart van de werknemers in de kinderopvang vond dat zij genoeg aandacht konden besteden aan de kinderen. Ook dat ziet het CBS als indicator voor de werkdruk. Ondanks alle problemen zeggen negen op de tien werknemers in de sector hun werk inhoudelijk leuk te vinden.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws