Veel middelbare scholen vragen op Paarse Vrijdag aandacht voor lhbti-acceptatie

AMSTERDAM - Volgens het COC doet ook dit jaar een groot deel van de middelbare scholen mee aan Paarse Vrijdag. Vandaag vragen scholen aandacht voor lhbti-acceptatie  en bespreken ze in hun lesprogramma lhbti-onderwerpen. De organisatie is daar heel blij mee, maar ziet tegelijkertijd dat er nog veel te verbeteren valt. Onder scholieren is ‘homo’ nog steeds een populair scheldwoord. Daarnaast worden lhbti-leerlingen drie keer vaker gepest dan niet-lhbti-leerlingen.

Van de 122 middelbare scholen die reageerden op een enquête van de NOS, zeggen er 118 mee te doen aan Paarse Vrijdag. Van hen hebben 116 scholen hun lesprogramma erop aangepast. Scholen zetten bijvoorbeeld boeken met lhbti-onderwerpen op de leeslijst, versieren hun gebouwen of verkopen cupcakes voor een goed doel.

Daarnaast hebben scholen bij het COC Paarse Vrijdag-kranten gekocht en handleidingen voor leerkrachten. Veel scholen hebben een Gender and Sexuality Alliance waarbinnen leerlingen zich inzetten voor lhbti-acceptatie. Ongeveer 75% van de 122 scholen heeft zo’n alliantie.

Ruim 50 scholen die op de enquête van de NOS reageerden zeggen een genderneutraal of genderinclusief toilet te hebben. Wel vraagt COC zich af in hoeverre de uitvoering ervan succesvol is. Er zijn bijvoorbeeld scholen die een genderneutraal docententoilet hebben. “Maar leerlingen kunnen het gebruik van het docententoilet als drempel ervaren. Voor jongeren is dat soms schaamtevol.” Om die reden houden trans en non-binaire jongeren vaak hun plas op tot ze thuis zijn. 

 

Bron: NOS

Laatste nieuws