Meisjes krijgen lager schooladvies sinds coronacrisis

DEN HAAG - Jongens en meisjes in groep 8 kregen tot en met het schooljaar 2018-2019 een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren die daarop volgden pakte het definitieve schooladvies voor meisjes lager uit en namen de verschillen toe. Volgens de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS komt dat doordat de eindtoets is komen te vervallen tijdens de coronacrisis. 

Daardoor kon het voorlopig schooladvies niet naar boven worden bijgesteld bij leerlingen die hoger scoorden op de eindtoets. Het eerste schooladvies was dus ook meteen het definitieve schooladvies. Vóór de coronacrisis behaalden meisjes vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets. Meisjes kregen daarna dan ook vaker dan jongens een bijstelling van het schooladvies. 

In de Emancipatormonitor staat wel dat meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs over het algemeen een hoger niveau volgen dan jongens. Meisjes zijn oververtegenwoordigd op de havo en het vwo. In schooljaar 2021-2022 was bijna 53% van de leerlingen in het derde leerjaar op het vwo een meisje. Jongens daarentegen zitten weer vaker op het vmbo dan meisjes. Met name binnen de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-b en vmbo-k) zitten meer jongens dan meisjes. 

 

Bron: VOS/ABB

Laatste nieuws