Minister kan sneller ingrijpen bij misstanden op scholen

06-06 13:27 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs heeft vanaf volgend schooljaar meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ waarin dit is vastgelegd. Dat meldt Rijksoverheid. 

Deze nieuwe wet geeft de minister meer mogelijkheden om in uitzonderlijke situaties met een aanwijzing op te treden tegen een school. Dat kan alleen als er sprake is van ernstige misstanden.

"Alle leerlingen verdienen goed, vrij en veilig onderwijs. Als een schoolbestuur hier niet voor zorgt, moeten we sneller en beter kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld als op een school de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is of er een potje wordt gemaakt van de financiën. Of als de inhoud van de les ingaat tegen onze democratische waarden of er zelfs wordt opgeroepen tot geweld. We kunnen dankzij deze nieuwe wet in zo’n geval sneller het vertrek van bestuurders en toezichthouders afdwingen of de bekostiging van een school stopzetten. Zo zorgen we dat de onveilige situatie snel stopt en dat de betreffende leerlingen krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een veilige en stabiele schoolomgeving", aldus Wiersma.

Tot nu toe mocht de minister zwakke scholen pas een aanwijzing geven als de kwaliteit van het hele stelsel van primair of voortgezet onderwijs in gevaar komt. Voor ernstige overtredingen van de burgerschapsopdracht of bij veiligheidsproblemen kon dat nog niet. Dat verandert met deze wet waarin de gronden voor het geven van een aanwijzing zijn uitgebreid.

Ook wordt het mogelijk om een school een spoedaanwijzing te geven. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om de bevoegdheid om diploma’s uit te delen op te schorten bij het vermoeden dat een school iets vreemds doet met de examens. Ingrijpen op een school mag alleen als de Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat daar aanleiding voor is. Ook wordt er altijd hoor en wederhoor toegepast voordat er maatregelen volgen.

In juli 2022 werd het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ aangenomen door de Tweede Kamer. Vandaag stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarmee deze nieuwe wet op 1 augustus 2023 in werking treedt.

 

Bron: Rijksoverheid

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
29 sep De duurzaamste digiborden voor jouw school
29 sep Universiteit Utrecht wilde niet in wereldranglijst universiteiten
29 sep Aantal kinderen op sportclub daalt steeds meer
29 sep Nederlandse onderwijsinstellingen onderteken verklaring inclusief onderwijs
29 sep Begin versnelde schadeafhandeling voor toeslagenouders
29 sep Septembermededeling over eindexamens 2024 staat online
29 sep Werkgeluk in het PO
28 sep Onderwijsraad: Overheid en schoolbesturen moeten natuurlijke verhoudingen herstellen
28 sep Vanwege onderzoek Onderwijsinspectie stapt rector Eric van 't Zelfde op
28 sep SVO vakopleiding food versterkt aanbod aan foodopleidingen en -trainingen door overname Horeca Academie
28 sep Congres De Staat van het Onderwijs 2024 op woensdag 17 april
28 sep Vervroegde toets vanwege carnaval is volgens onderzoeker in strijd met de wet
28 sep Rector Radboud Universiteit weg na ongewenst gedrag, opvolgster staat klaar
28 sep College Tour doet verkiezingsdebat, studenten stellen vragen
28 sep In de strijd tegen het lerarentekort: De opmars van zij-instromers in het primair onderwijs
27 sep Minister Paul wil VOG-systeem in het onderwijs aanpassen
27 sep Belastingdienst wees aanvullende compensatie toeslagenaffaire terecht af
27 sep Carnaval provincies blij met extra tijd toetsweek
27 sep Scholen krijgen voor afnemen doorstroomtoets groep 8 week extra tijd
27 sep Strategische personeelsplanning voor een optimale toekomst
27 sep De Arbomeester: hoe werkt dat?
26 sep Meeste docenten gingen vorig schooljaar op cursus
26 sep Een hogere salarisschaal lukt leraren alleen door van school te wisselen
26 sep Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao-akkoorden PO en VO
26 sep Eerstejaars Zadkine Horeca College verwelkomen burgemeester Aboutaleb
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?