Kabinet investeert miljarden in hoger onderwijs en onderzoek

20-06 08:59 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - Als kennisland behoort Nederland op dit moment nog tot de wereldtop. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, is een forse investering nodig. In meer ruimte voor jonge onderzoekers, voor het opleiden van talent, voor begeleiding van studenten, studentenwelzijn en in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De komende tien jaar wordt daarom 5 miljard euro extra geïnvesteerd in hoger onderwijs en wetenschap. Daarnaast komt er 700 miljoen euro structureel per jaar bij. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Kennis is belangrijker dan ooit. Met de opgaven waar we op dit moment voor staan, van klimaat en pandemie tot geopolitieke-economische uitdagingen, is elke investering in kennis een directe investering in onze eigen veiligheid en welvaart. Ons systeem van onderzoek en hoger onderwijs staat al jaren onder een te hoge druk. De rek is er uit voor met name jonge onderzoekers en docenten die onze studenten begeleiden. De miljarden die we nu investeren, zijn noodzakelijk om koers te houden als kennisland.”

Krakend stelsel

Nederland profiteert van de vruchtbare bodem die het hoger onderwijs en onderzoek biedt. Deze bodem wordt gevormd door de inzet van vele docenten, onderzoekers en ondersteuners. Samen werken zij elke dag weer keihard om kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven, het onderwijs te vernieuwen, studenten zo goed mogelijk te begeleiden en wetenschappelijke vooruitgang te boeken. Maar het werk binnen de hogescholen en universiteiten staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Het stelsel kraakt: de werkdruk en prestatiedruk bij docenten en vooral jonge onderzoekers zijn te hoog. Dit raakt hen, maar ook de studenten die door hen begeleid worden. Het aanvragen van onderzoeksbeurzen is een moeilijk en intensief proces dat vaak zonder resultaat eindigt. Daarnaast blijven vaste contracten uit en er is te weinig tijd om zich te vernieuwen en voor te bereiden op onderwijs.

De inrichting van het hoger onderwijs en wetenschap in Nederland is bijzonder: het is breed toegankelijk én van zeer hoge kwaliteit. We hebben goede hogescholen en universiteiten en doen het goed in wetenschappelijk én in praktijkgericht onderzoek. Hierdoor kunnen wij ons ook internationaal meten met de top van de wereld. Dit willen we zo houden, juist met alle uitdagingen waar we voor staan op het gebied van klimaat, pandemie, economie en geopolitiek.

Onderzoek (o.a. PwC) laat zien dat de financiële middelen voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen tekort schieten. Voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is het budget zelfs niet toereikend om het huidige onderwijs en onderzoek te financieren. Hierdoor raakt  de bodem onder het hoger onderwijs en de wetenschap steeds verder uitgeput. Om rust en ruimte te kunnen bieden is daarom een duurzaam en stabiel stelsel nodig. Dit bereiken we door hier nu fors in te investeren.

Duurzaam en toekomstbestendig stelsel

Minister Dijkgraaf wil de noodzakelijke investeringen voor het hoger onderwijs en onderzoek breed inzetten. Daarbij moet een voedzame bodem voor zowel onderzoek en onderwijs gecreëerd worden, waarin met name aandacht is voor jonge onderzoekers en docenten. Met de investeringen van het kabinet krijgen studenten, docenten en onderzoekers de ruimte om op hogescholen en universiteiten hun talent en creativiteit in te zetten voor de samenleving. Met drie uitgangspunten worden de investeringen gedaan:

  • Een gezond en sterk fundament, bijvoorbeeld door (jonge) onderzoekers weer een kans te geven met de starters- en stimuleringsbeurs, maar ook door praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen te stimuleren. Daarnaast komt er ruimte om te investeren in faciliteiten en Europees meer samen te werken.
  • Ruimte geven aan divers talent, bijvoorbeeld door de toename van het aantal vaste contracten, maar ook door te investeren in studentenwelzijn en een sociaal veilige omgeving voor studenten en medewerkers.
  • Bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst, bijvoorbeeld door te investeren in opleidingen voor de sectoren waar we dringend mensen tekort komen, maar ook door betere samenwerking, zowel in de regio (krimpgebieden), landelijk en internationaal.

Het fonds voor Onderzoek en Wetenschap

Met deze maatregelen wil het kabinet uitvoering geven aan de invulling van het fonds voor Onderzoek en Wetenschap. Dit fonds is in het coalitieakkoord aangekondigd en zorgt daarmee voor een investering van in totaal 5 miljard euro voor de komende tien jaar. Daarnaast komt er 700 miljoen euro per jaar structureel bij voor onderzoek en onderwijs.

 

Bron: Rijksoverheid

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
28 jun Financiële bonus voor mensen in het onderwijs die fulltime werken
28 jun Promovendi steeds internationaler en ook veel vaker vrouw
28 jun Toeslagenaffaire trof voornamelijk eenoudergezinnen
28 jun Generatie Z wil voor zichzelf aan de slag óf werken in het MKB
28 jun Nog eens 43 scholen hebben predicaat 'excellent' gekregen
28 jun Aukje de Vries: volgend jaar regeling voor ex-partners toeslagenaffaire
28 jun De laatste 4 stappen voor uw vakantie écht begint…
27 jun 3 tips voor VR en AR in het onderwijs
27 jun Het Rode Kruis zorgt voor een gezond ontbijt op scholen in Sneek
27 jun Waarschijnlijk krijgen meeste mensen op fraudelijst van Belastingdienst geen compensatie
27 jun Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte
27 jun Nieuw bestuur LSVb benadrukt de zorgelijke financiële positie van studenten
27 jun Maandagochtend, de wekker gaat..
24 jun Leerkrachten op basisscholen ontvangen vanaf 1 juli loonsverhoging
24 jun Groot lerarentekort in Amsterdam: opleiding tot zij-instromer flink gepromoot
24 jun Masterclass: Pleiten voor sterk leiderschap
24 jun Aan het woord: Gea Makkink, Teamleider Stafafdeling
23 jun BBB-leider Caroline van der Plas onder vuur om kritiek op wetenschappers
23 jun Nieuwe cao voortgezet onderwijs: salaris stijgt met 4,75 procent
23 jun CBS: meer mensen wisselden vorig jaar van baan
23 jun Prijzen beste kinderboeken van afgelopen jaar uitgereikt
23 jun Ondanks lerarentekort weigert meerderheid van de scholen inzet zzp'ers
22 jun De Meesterlijke Podcast moet meer mannen voor de klas krijgen
22 jun In twee jaar je mastertitel halen en ontwikkelen als basisschoolleraar
22 jun NCOI deelt onterecht diploma's uit en krijgt mogelijk boete van 900.000 euro
Poll
De werkdruk in het onderwijs is te groot
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?