1 november 2019: Toezicht op naleving van de zorgplicht door Onderwijsinspectie

22-10 12:19 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of onze voorbereiding daarop. We gaan toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen treden we handhavend op.

Zorgplicht passend onderwijs

De zorgplicht passend onderwijs heeft 3 doelen:

  • verantwoordelijkheden helder beleggen
  • ouders ontlasten
  • thuiszitten voorkomen.

Door de zorgplicht moet elke leerling passend onderwijs kunnen krijgen. Dat is nu vaak lastiger voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De ouders van deze leerlingen worden soms van de ene naar de andere school verwezen zonder dat een school hun kind toelaat. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende plek voor deze leerlingen. Voor leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijsprogramma te doorlopen, geldt het normale toelatingsbeleid.

De school heeft een resultaatverplichting

De zorgplicht passend onderwijs is omschreven in artikel 40 lid 4 WPO, artikel 40 lid 5 WEC en artikel 27 lid 2c WVO. ‘Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.’

Deze zorgplicht is een resultaatsverplichting (dus geen inspanningsverplichting) die zich richt op een school en niet op het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan wel bemiddelen bij het vinden van een plek voor een leerling die de school zelf niet kan plaatsen.

 

Bekijk hier meer informatie

 

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
16 dec Financiële situatie pensioenfondsen verbetert licht
16 dec Gedupeerde ouders toeslagenaffaire krijgen bezoek van Belastingdienst
16 dec CNV wil naar 30-urige werkweek
16 dec Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers
16 dec C-Academy: inspiratie en ondersteuning op het gebied van techniekonderwijs
16 dec Oplossingen voor drie veel voorkomende schoonmaakproblemen in het onderwijs
13 dec Minister Slob: ‘Heel mooi dat leraren er geld bij krijgen’
13 dec Evaluatie passend onderwijs in nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten
13 dec Wanneer mag een kind naar de basisschool?
13 dec Master Leiderschap in Onderwijs – MLO
13 dec Vacature: Groepsleerkracht
12 dec Snel: zwart lakken van kinderopvangtoeslagstukken was geen pesterijtje
12 dec Linkse oppositie steunt leraren in tweedaagse staking
12 dec Loonsverhoging van 4,5% voor basisonderwijs plus bonus, twee daagse staking gaat 'absoluut door'
12 dec Meeste basisschoolleerlingen krijgen zoet drinken mee naar school
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?