1 november 2019: Toezicht op naleving van de zorgplicht door Onderwijsinspectie

22-10 12:19 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of onze voorbereiding daarop. We gaan toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen treden we handhavend op.

Zorgplicht passend onderwijs

De zorgplicht passend onderwijs heeft 3 doelen:

  • verantwoordelijkheden helder beleggen
  • ouders ontlasten
  • thuiszitten voorkomen.

Door de zorgplicht moet elke leerling passend onderwijs kunnen krijgen. Dat is nu vaak lastiger voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De ouders van deze leerlingen worden soms van de ene naar de andere school verwezen zonder dat een school hun kind toelaat. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende plek voor deze leerlingen. Voor leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijsprogramma te doorlopen, geldt het normale toelatingsbeleid.

De school heeft een resultaatverplichting

De zorgplicht passend onderwijs is omschreven in artikel 40 lid 4 WPO, artikel 40 lid 5 WEC en artikel 27 lid 2c WVO. ‘Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.’

Deze zorgplicht is een resultaatsverplichting (dus geen inspanningsverplichting) die zich richt op een school en niet op het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan wel bemiddelen bij het vinden van een plek voor een leerling die de school zelf niet kan plaatsen.

 

Bekijk hier meer informatie

 

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
10 jul Robots in het onderwijs: moeten docenten zich zorgen maken?
10 jul 'Hogescholen en universiteiten moeten meer toe naar hybride onderwijs'
10 jul Schoolvakantie start vandaag ook in regio Zuid
10 jul Docenten meest emotioneel betrokken bij hun werk
10 jul Blijf vanaf 12 euro per dag in contact met uw onderwijs doelgroep
10 jul Met deze tips haal je het meeste uit de evaluaties van je opleidingen
09 jul Uitslag 8% eindexamens anders door niet meetellen centraal examen
09 jul Rutte: 'Bedrijven moeten stages en banen voor jongeren overeind houden'
09 jul Meer dan 10 procent Nederlandse kinderen heeft geen fiets
09 jul Schoolleiders in opleiding leren veel van elkaar
09 jul Zo wordt elk verandertraject een succes
08 jul Minister van Engelshoven volgde minor Corona
08 jul D66 wil meer samenhang in aanpak voor onderwijs en kinderopvang
08 jul 'Gezondheidsschade kinderen na late behandeling om coronacrisis'
08 jul Docenten voelen zich steeds minder veilig op middelbare school
Poll
Ik sta achter de beslissing om het onderwijs weer volledig te hervatten
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?