Advies: laat vmbo-ers met extra vak toe op havo

19-06 06:05 | bron: Onderwijsland.com

UTRECHT - De wet die het doorstroomrecht van vmbo-ers naar de havo moet regelen, heeft vertraging opgelopen. Vmbo-leerlingen die, vooruitlopend op de nieuwe wet - een extra vak hebben gekozen, mogen van deze vertraging niet de dupe worden. Daarom adviseert de VO-raad scholen om nu al in de geest van het wetsvoorstel te handelen en zulke vmbo-leerlingen toe te laten tot de havo.

Bij de publicatie van het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo (maart 2018) werd aangegeven dat het recht op doorstroom vmbo-havo met een extra vak zo spoedig mogelijk in werking zou treden, zo mogelijk nog in schooljaar 2019-2020. Deze datum is niet gehaald door het ministerie van OCW. In de Kamerbrief over bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs wordt nu 1 januari 2020 als streefdatum genoemd. Ook wordt in deze brief aangekondigd dat er voor havo-vwo eveneens een doorstroomrecht komt.

De vertraging van de invoering van een doorstroomrecht vmbo-havo betekent dat havo-scholen ook het komend schooljaar (2019-2020) hun eigen toelatingsbeleid bepalen. Veel scholen hanteren daarbij nog steeds de afspraken uit de toelatingscode ‘Overstap van vmbo naar havo’ van de sector, waaronder een gemiddeld eindexamencijfer van 6.8. Om de huidige groep vmbo-leerlingen die straks willen doorstromen naar havo niet de dupe te laten worden van de vertragingen in het wetstraject, adviseren wij havo-scholen om nu al in de geest van het wetsvoorstel te handelen en vmbo-leerlingen met een extra vak toe te laten tot de havo, zonder hierbij aanvullende eisen te stellen. Daarnaast dringen wij bij OCW aan op meer snelheid in het wetstraject, zodat er voor leerlingen, ouders en scholen zo snel mogelijk duidelijkheid komt.

Lees het hele advies op de website van de VO-raad.

 

Bron: VO-raad

 

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
19 jul Nieuwe aanvraagronde teambeurs
19 jul Maak een vliegende start met STEAM
19 jul Met consumentisme in het onderwijs is op zich niks mis
19 jul Waarom fouten maken juist goed is…
18 jul 'Negende jaar' basisschool groot succes
18 jul Meer inzicht in zzp & flexibel personeel onderwijs
18 jul Komende peilingsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs
18 jul 150 euro boete bij overtreden boerkaverbod in het onderwijs
18 jul Congres Leren Zichtbaar Maken 2019
18 jul Topambtenaar: 'Onderwijsaanbod sluit niet aan op vraag economie'
18 jul PSD2 biedt veel mogelijkheden
17 jul Uitleg over sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
17 jul Schoolleiders en leraren werken aan curriculumherziening
17 jul Westland blijft zich verzetten tegen islamitische school
17 jul Nederlandse leerling voelt zich thuis op school
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?