Verhuur gymzalen & aanzienlijke btw-voordelen

27-08 06:01 | bron: Onderwijsland.com

ASSEN & RIJEN - Kostenbewuste onderwijsinstellingen verhuren dikwijls hun gymzalen aan sportclubs in bijvoorbeeld de avonduren, weekenden en vakanties. Deze opbrengsten leiden tot een aantrekkelijk financieel voordeel en de sportclubs hebben een geschikte accommodatie tot hun beschikking. Klinkt als win-win. Maar, wist u dat er nog een extra btw-voordeel kleeft aan de verhuur van gymzalen?

Niet zelden is de btw-aftrek vele malen hoger dan de te betalen btw. Zodoende leidt een btw-plicht meestal tot een financieel voordeel voor onderwijsinstellingen.

Gelegenheid geven om te sporten versus gewone verhuur

Wanneer een onderwijsinstelling een gymzaal tegen een vergoeding beschikbaar stelt, dan moet deze opbrengst gekwalificeerd worden. Is er sprake van het gelegenheid geven om te sporten, of is er sprake van gewone verhuur? Dit onderscheid is van groot belang.

Gelegenheid geven om te sporten

Indien een sportvereniging de zalen gebruikt om te sporten, dan is er snel sprake van gelegenheid geven om te sporten. In dat geval moet er 6% btw voldaan worden over de opbrengst. Maar, veel interessanter nog, er ontstaat nu ook recht op aftrek, dat doorgaans het 21%-tarief betreft. Alle betaalde btw mag worden teruggevraagd in de verhouding gebruik derden / totaal gebruik. Zeker wanneer er nieuwbouw plaatsvindt en er nieuwe toestellen worden aangeschaft, leidt dit hoge bedragen!

De Belastingdienst weet dit ook en probeert hier geregeld een stokje voor te steken. Dit doet zij door te kijken welk "aanvullend dienstbetoon" de onderwijsinstelling verricht. Het "alleen verhuren" van de zalen is aldus hen niet voldoende. Op 15 juni 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag bepaalt dat, zodra er gesport wordt door de betalende partij, er heel snel sprake is van gelegenheid geven om te sporten. Een gunstige uitspraak als je het ons vraagt.

Verhuur

Verhuur van gymzalen is verplicht vrijgesteld van btw. Tenzij de verhuurder en huurder afspreken dat het (vanaf dat moment) btw-belast wordt verhuurd. Met de reguliere sportclub is dit meestal niet mogelijk. Bovendien is er geen terugwerkende kracht mogelijk, waardoor er - in tegenstelling tot sportbeoefening - geen btw over het verleden kan worden teruggevorderd.

Kansen voor uw onderwijsinstelling

Heeft uw onderwijsinstelling de afgelopen jaren gymzalen tegen betaling beschikbaar gesteld aan sportclubs en geen btw-aftrek genoten? Dan is dit meestal alsnog terug te vorderen bij de Belastingdienst. In de regel kan men btw terugvorderen over de afgelopen vijf jaren.

Kansen voor exploitatiestichtingen e.d.

Regelmatig maken onderwijsinstellingen gebruik van partijen die op hun beurt de gymzalen verhuren aan sportverenigingen. Ook dit is interessant, want de onderwijsinstelling en de exploitatiestichting kunnen vaak kiezen voor btw-belaste verhuur (die aftrekbaar is voor de exploitatiestichting). Dit wordt nóg interessanter indien de onderwijsinstelling de gymzalen volledig verhuurt aan de stichting en "terug huurt" voor de sport van de scholieren tegen 6% btw. Er is dan 100% btw-aftrek tegen het 21%-tarief en er wordt 6% btw betaald omdat het "terug huren" wordt aangemerkt als gelegenheid geven tot sporten. Ook hier steekt de fiscus graag een stokje voor, maar als de constructie voldoende zakelijk is, kan dit. Vergelijk maar eens de bungalowparken waarbij de eigenaar zijn bungalow voor 100% verhuurt aan de parkexploitant en voor zijn eigen vakanties terug huurt.

De fiscaal-juristen van Simplitax Solutions kunnen de door uw onderwijsinstelling niet geclaimde bedragen terugvorderen op basis van een resultaatafhankelijke fee. Ook kunnen wij adviseren over de toekomstige situatie en nieuwbouw.

Simplitax Solutions: tax with a smile :)

Tel.: 050 21 12 781

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
19 jul Nieuwe aanvraagronde teambeurs
19 jul Maak een vliegende start met STEAM
19 jul Met consumentisme in het onderwijs is op zich niks mis
19 jul Waarom fouten maken juist goed is…
18 jul 'Negende jaar' basisschool groot succes
18 jul Meer inzicht in zzp & flexibel personeel onderwijs
18 jul Komende peilingsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs
18 jul 150 euro boete bij overtreden boerkaverbod in het onderwijs
18 jul Congres Leren Zichtbaar Maken 2019
18 jul Topambtenaar: 'Onderwijsaanbod sluit niet aan op vraag economie'
18 jul PSD2 biedt veel mogelijkheden
17 jul Uitleg over sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
17 jul Schoolleiders en leraren werken aan curriculumherziening
17 jul Westland blijft zich verzetten tegen islamitische school
17 jul Nederlandse leerling voelt zich thuis op school
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?