Vereniging Hogescholen maakt zich zorgen over wetsvoorstel internationalisering hoger onderwijs

19-09 13:21 | bron: Onderwijsland.com

UTRECHT - De Vereniging Hogescholen heeft gereageerd op de internetconsultatie van de Wet ‘Internationalisering in balans’. Het doel van het wetsvoorstel is het ontwikkelen van instrumenten waarmee “de voordelen van internationalisering worden versterkt en de nadelen ervan worden beperkt". De Vereniging Hogescholen constateert dat er zorgen zijn over de instroom van internationale studenten. Dat meldt Vereniging Hogescholen.

Hogescholen begrijpen dat een te grote instroom van internationale studenten tot zorgen leidt, onder meer op het gebied van huisvesting. Ongebreidelde groei van het aantal internationale studenten is in het hbo echter niet aan de orde: in de achterliggende jaren was er een beperkte groei, maar de voorlopige instroomcijfers tonen voor het studiejaar 2023-2024 bijvoorbeeld weer een lichte daling. Hogescholen zijn bovendien bereid ook op sectorniveau zelfregie te voeren.

De Vereniging Hogescholen begrijpt volstrekt niet waarom het wetsvoorstel zich louter richt op bachelor- en de Associate Degree (AD) studies en geheel niet op het masterniveau, waar de percentages internationale studenten onvergelijkbaar hoger zijn en bovendien veel sneller groeien. Het aantal internationale studenten bachelor in het hbo is kleiner dan 8% en voor de Associate Degree is het percentage überhaupt verwaarloosbaar.  

Nederland kent grote regionale verschillen, met name in de krimpregio’s kan de instroom van buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs van groot belang zijn voor de regionale economie. Maar ook landelijk zijn er tekorten aan vakkrachten waar de internationale student mede in zou kunnen voorzien. Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer internationale studenten na hun studie in Nederland blijven om hier te werken. Van de internationale studenten die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden, had 32 procent een jaar later een baan in Nederland.

Het hbo ziet voor zichzelf vooral een rol weggelegd om studenten optimaal voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt en zo de blijfkans voor internationale studenten in Nederland te vergroten. Hogescholen staan in nauw contact met het werkveld, daarop stemmen zij hun opleidingsaanbod af en zij werven gericht om de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Tenslotte zijn er in Nederland sectoren die per definitie in een internationale context werken, zoals de hotelscholen. De meeste beroepen waar het hbo voor opleidt zijn en blijven Nederlandstalig, zoals verpleegkundige en de leraar.

De Vereniging Hogescholen geeft nadrukkelijk in overweging om het wetsvoorstel in deze vorm niet in te dienen, maar eerst het gesprek over bestuurlijke afspraken te continueren. Mocht de regering toch het wetsvoorstel indienen, dan verzoekt de organisatie om het wetsvoorstel aan te passen zodat het ook voor het hbo passend wordt. 

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
29 sep De duurzaamste digiborden voor jouw school
29 sep Universiteit Utrecht wilde niet in wereldranglijst universiteiten
29 sep Aantal kinderen op sportclub daalt steeds meer
29 sep Nederlandse onderwijsinstellingen onderteken verklaring inclusief onderwijs
29 sep Begin versnelde schadeafhandeling voor toeslagenouders
29 sep Septembermededeling over eindexamens 2024 staat online
29 sep Werkgeluk in het PO
28 sep Onderwijsraad: Overheid en schoolbesturen moeten natuurlijke verhoudingen herstellen
28 sep Vanwege onderzoek Onderwijsinspectie stapt rector Eric van 't Zelfde op
28 sep SVO vakopleiding food versterkt aanbod aan foodopleidingen en -trainingen door overname Horeca Academie
28 sep Congres De Staat van het Onderwijs 2024 op woensdag 17 april
28 sep Vervroegde toets vanwege carnaval is volgens onderzoeker in strijd met de wet
28 sep Rector Radboud Universiteit weg na ongewenst gedrag, opvolgster staat klaar
28 sep College Tour doet verkiezingsdebat, studenten stellen vragen
28 sep In de strijd tegen het lerarentekort: De opmars van zij-instromers in het primair onderwijs
27 sep Minister Paul wil VOG-systeem in het onderwijs aanpassen
27 sep Belastingdienst wees aanvullende compensatie toeslagenaffaire terecht af
27 sep Carnaval provincies blij met extra tijd toetsweek
27 sep Scholen krijgen voor afnemen doorstroomtoets groep 8 week extra tijd
27 sep Strategische personeelsplanning voor een optimale toekomst
27 sep De Arbomeester: hoe werkt dat?
26 sep Meeste docenten gingen vorig schooljaar op cursus
26 sep Een hogere salarisschaal lukt leraren alleen door van school te wisselen
26 sep Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao-akkoorden PO en VO
26 sep Eerstejaars Zadkine Horeca College verwelkomen burgemeester Aboutaleb
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?