Het nieuwkomersonderwijs regelen is een plicht van gemeentes en scholen

07-06 09:15 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - Gemeenten en scholen worden verplicht om elk jaar afspraken te maken om onderwijs te verzorgen voor nieuwkomers wanneer het aan minister Wiersma ligt. Hij wil proberen om een wet die dit voorschrijft goedgekeurd te krijgen in de Tweede en Eerste Kamer voordat het nieuwe schooljaar begint. Scholen die te maken hebben met een lerarentekort mogen onder voorwaarden ook onbevoegd personeel hiervoor inzetten.

Momenteel zitten 2.000 pas in Nederland gearriveerde jongeren thuis terwijl zij eigenlijk naar de middelbare school hadden moeten gaan. Wiersma krijgt ook signalen dat de wachtlijsten bij basisscholen oplopen, al heeft hij hier geen cijfers van. De instroom zal naar verwachting blijven groeien. "Nieuwkomers hebben net als alle andere jongeren recht op onderwijs", zegt de bewindsman daarover. "Zij vallen evengoed onder de Leerplichtwet."

De nieuwe wet regelt ook dat de onderwijsminister het college van burgemeester en wethouders van een gemeente tijdelijk toestemming mag geven om extra onderwijsplekken te regelen voor nieuwkomers. In principe moeten schoolbesturen dan een volledig onderwijsprogramma verzorgen. Als dat vanwege personeelstekorten niet lukt, is een aangepast onderwijsprogramma ook toegestaan. Leerlingen moeten in dat geval minstens 12,5 uur per week les krijgen, verspreid over tenminste drie onderwijsdagen. Hiervan moeten ze minimaal tien uur bezig zijn met het aanleren van de Nederlandse taal.

Basisscholen mogen tijdelijk pabostudenten voor nieuwkomersklassen zetten als ze daar geen bevoegde leraren voor kunnen vinden. Ook middelbare schoolleraren of ondersteunend personeel mogen hiervoor worden ingezet. De inzet van onbevoegde leraren is bij een aantal vakken niet toegestaan, waaronder taal en rekenen. Op middelbare scholen bestaan sowieso al mogelijkheden om tijdelijk leraren zonder diploma in te zetten.

De minister verzoekt de Tweede Kamer om zijn wet met spoed te behandelen, uiterlijk op 20 juni. Hij hoopt dat de Eerste Kamer de wet vervolgens voor het zomerreces af kan handelen. Als dat niet lukt dan zal "er voor sommige nieuwkomers bij de start van het schooljaar nog altijd geen onderwijsplek beschikbaar zijn", aldus Wiersma.

 

Bron: ANP

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
29 sep De duurzaamste digiborden voor jouw school
29 sep Universiteit Utrecht wilde niet in wereldranglijst universiteiten
29 sep Aantal kinderen op sportclub daalt steeds meer
29 sep Nederlandse onderwijsinstellingen onderteken verklaring inclusief onderwijs
29 sep Begin versnelde schadeafhandeling voor toeslagenouders
29 sep Septembermededeling over eindexamens 2024 staat online
29 sep Werkgeluk in het PO
28 sep Onderwijsraad: Overheid en schoolbesturen moeten natuurlijke verhoudingen herstellen
28 sep Vanwege onderzoek Onderwijsinspectie stapt rector Eric van 't Zelfde op
28 sep SVO vakopleiding food versterkt aanbod aan foodopleidingen en -trainingen door overname Horeca Academie
28 sep Congres De Staat van het Onderwijs 2024 op woensdag 17 april
28 sep Vervroegde toets vanwege carnaval is volgens onderzoeker in strijd met de wet
28 sep Rector Radboud Universiteit weg na ongewenst gedrag, opvolgster staat klaar
28 sep College Tour doet verkiezingsdebat, studenten stellen vragen
28 sep In de strijd tegen het lerarentekort: De opmars van zij-instromers in het primair onderwijs
27 sep Minister Paul wil VOG-systeem in het onderwijs aanpassen
27 sep Belastingdienst wees aanvullende compensatie toeslagenaffaire terecht af
27 sep Carnaval provincies blij met extra tijd toetsweek
27 sep Scholen krijgen voor afnemen doorstroomtoets groep 8 week extra tijd
27 sep Strategische personeelsplanning voor een optimale toekomst
27 sep De Arbomeester: hoe werkt dat?
26 sep Meeste docenten gingen vorig schooljaar op cursus
26 sep Een hogere salarisschaal lukt leraren alleen door van school te wisselen
26 sep Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao-akkoorden PO en VO
26 sep Eerstejaars Zadkine Horeca College verwelkomen burgemeester Aboutaleb
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?