Interstedelijk Studenten Overleg: “Ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsbehoefte is niet vanzelfsprekend”

06-06 08:54 | bron: Onderwijsland.com

UTRECHT - Hoe is het om te studeren met een behoefte aan extra ondersteuning? Daar deed ResearchNed, in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), verkennend onderzoek naar. Eén op de drie studenten heeft namelijk te maken heeft met een functiebeperking, variërend van bijvoorbeeld fysieke beperkingen tot belemmeringen die voortkomen uit neurodivergentie. Hoewel deze studenten een positief beeld schetsten van de ondersteuning en fysieke inrichting van hun hogeschool of universiteit, ervaren zij nog te vaak belemmeringen, bijvoorbeeld bij het ondernemen van extra-curriculaire activiteiten. ISO-voorzitter Terri van der Velden: “De studie-ervaring van een student in het hoger onderwijs mag niet lijden onder het wel of niet hebben van een ondersteuningsbehoefte. Elke student heeft het recht om op gelijke voet deel te nemen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De resultaten van het onderzoek zijn cruciaal om de huidige pijnpunten in het systeem bloot te leggen, zodat we gezamenlijk kunnen toewerken naar een beter studieklimaat voor alle studenten.” 

Obstakels 

Studenten met een ondersteuningsbehoefte bleken in het verleden vaak een vergeten groep, waar weinig onderzoek naar werd gedaan. Toch lijkt er al veel goed te gaan op de onderwijsinstellingen, toont het verkennend onderzoek van ResearchNed aan. Maar liefst 85% van de 1.446 respondenten met een ondersteuningsbehoefte geeft aan nauwelijks tot geen belemmeringen te ervaren bij de fysieke inrichting van de onderwijsinstelling. Daarentegen ervaart twee op de vijf studenten (heel) veel belemmeringen bij het ondernemen van extra-curriculaire activiteiten, zoals een bijbaan, bestuursjaar, de medezeggenschap of lidmaatschap van een studie-of studentenvereniging.  

Ook het theoretische deel van de opleiding blijkt voor een deel van de studenten een grote belemmering te zijn. Of studenten studievertraging opliepen, varieert erg tussen verschillende ondersteuningsbehoeften. Van der Velden: “We zien veel variatie in de ervaringen van deze groep studenten, wat inhoudt dat maatwerk nodig is om deze groep op gelijke voet mee te laten doen. Tegelijkertijd betekent dit ook dat het niet onmogelijk is, omdat er dus ook positieve verhalen zijn om lessen uit te trekken. Nu is het zaak om met deze kennis aan de slag te gaan.” 

Onderwijsvoorzieningen  

Wanneer studenten een ondersteuningsbehoefte hebben, kunnen zij terecht bij hun onderwijsinstelling die hier voorzieningen voor heeft. Dit kan gaan om versoepeling van regels en eisen of om specifieke hulpmiddelen, zoals boeken met vergrote letters voor studenten met dyslexie. Het merendeel van de ondervraagde studenten is hiervan op de hoogte en is (zeer) tevreden met de informatievoorziening. Er is echter ook een minderheid die hier wel problemen mee ervaart. Zo staat hier een groep studenten (21%) tegenover die (zeer) ontevreden is over die informatievoorziening. Zij weten bijvoorbeeld niet waar ze hulp aan kunnen vragen of met wie zij in gesprek kunnen gaan over problemen die ze ervaren bij hun studie. Ook ervaart een klein deel van de studenten (15%) geen begrip vanuit de instelling voor hun beperking, ziekte, aandoening of bijzondere omstandigheid. “Aan het einde van de dag is het vormgeven van onderwijs mensenwerk. Het helpen van studenten met een ondersteuningsbehoefte draait bijvoorbeeld om het actief aanreiken van handvaten en het luisteren en samen kijken naar wat het beste werkt,” aldus Van der Velden. 

Wake-up call 

Het onderzoek belicht de specifieke ervaringen en behoeften van studenten met een ondersteuningsbehoefte in het hoger onderwijs. Door de verscheidenheid aan oorzaken waardoor een student behoefte kan hebben aan extra ondersteuning, is het van belang een duidelijker beeld van deze groep te creëren. Van der Velden: “Dit onderzoek is een wake-up call voor iedereen in het hoger onderwijs. De ervaren drempels worden niet weggenomen door specifieke inspanning vanuit de student, vanuit diens omgeving of vanuit de hogeschool of universiteit. Hoewel al veel goed lijkt te gaan, moeten er gezamenlijk inspanningen worden geleverd om deze studenten te geven waar ze recht op hebben. Bij goed onderwijs valt immers geen student buiten de boot.” 

 

Bron: ISO

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
29 sep De duurzaamste digiborden voor jouw school
29 sep Universiteit Utrecht wilde niet in wereldranglijst universiteiten
29 sep Aantal kinderen op sportclub daalt steeds meer
29 sep Nederlandse onderwijsinstellingen onderteken verklaring inclusief onderwijs
29 sep Begin versnelde schadeafhandeling voor toeslagenouders
29 sep Septembermededeling over eindexamens 2024 staat online
29 sep Werkgeluk in het PO
28 sep Onderwijsraad: Overheid en schoolbesturen moeten natuurlijke verhoudingen herstellen
28 sep Vanwege onderzoek Onderwijsinspectie stapt rector Eric van 't Zelfde op
28 sep SVO vakopleiding food versterkt aanbod aan foodopleidingen en -trainingen door overname Horeca Academie
28 sep Congres De Staat van het Onderwijs 2024 op woensdag 17 april
28 sep Vervroegde toets vanwege carnaval is volgens onderzoeker in strijd met de wet
28 sep Rector Radboud Universiteit weg na ongewenst gedrag, opvolgster staat klaar
28 sep College Tour doet verkiezingsdebat, studenten stellen vragen
28 sep In de strijd tegen het lerarentekort: De opmars van zij-instromers in het primair onderwijs
27 sep Minister Paul wil VOG-systeem in het onderwijs aanpassen
27 sep Belastingdienst wees aanvullende compensatie toeslagenaffaire terecht af
27 sep Carnaval provincies blij met extra tijd toetsweek
27 sep Scholen krijgen voor afnemen doorstroomtoets groep 8 week extra tijd
27 sep Strategische personeelsplanning voor een optimale toekomst
27 sep De Arbomeester: hoe werkt dat?
26 sep Meeste docenten gingen vorig schooljaar op cursus
26 sep Een hogere salarisschaal lukt leraren alleen door van school te wisselen
26 sep Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao-akkoorden PO en VO
26 sep Eerstejaars Zadkine Horeca College verwelkomen burgemeester Aboutaleb
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?