Webinar AOb: toelichting op nieuwe pensioenregeling en pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar

12-07 08:05 | bron: Onderwijsland

UTRECHT - Op donderdag 6 juli hebben de vakbonden en de werkgevers in de overheids-en onderwijssector een onderhandelaarsakkoord bereikt over een eenvoudiger pensioenregeling en een verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 68. Graag geven wij een toelichting op dit akkoord. Daarom organiseren wij op dinsdag 18 juli om 16.00 uur een webinar. U kunt daar aan deelnemen door u op te geven via AObevents.nl. Ook is er dan de gelegenheid om vragen te stellen.

Verhoging pensioenrekenleeftijd naar 68
De leeftijd waar het ABP mee rekent wordt verhoogd naar 68 jaar. Het jaarlijkse opbouwpercentage van het pensioen wordt door deze maatregel verlaagd van 1.875% naar 1,738% in 2018. Dit percentage is het hoogst mogelijk binnen de huidige (belasting) wetgeving. De verhoging naar 68 jaar is het vertalen van een wettelijke regeling naar de ABP regeling.
 
Vereenvoudigen regeling
De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigen erg ingewikkeld geworden. Zowel het ABP als de toezichthouder De Nederlandse Bank gaven aan dat de regeling op termijn onuitvoerbaar zou worden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten aangepast. Zo worden  het nabestaandenpensioen, de pensioenopbouw tijdens werkloosheid en het arbeidsongeschiktheid aangepast. Voor mensen die nu een ABP-uitkering hebben verandert er niets. Slechts  in geval er sprake is van een nabestaandenpensioen en hertrouwen wijzigt de regeling (ten positieve) voor mensen die al een uitkering genieten.
 
Nabestaandenpensioen.
De grote verandering en verbetering is dat u gaat sparen voor uw nabestaandenpensioen. Het huidige nabestaandenpensioen (voor aow leeftijd) is een verzekering. Op het moment dat u niet meer voor een abp werkgever werkt ontvangt uw partner bij overlijden geen nabestaandenpensioen over de jaren dat u voor een abp werkgever gewerkt heeft. In het nieuwe systeem bouwt u nabestaanden pensioen op dezelfde wijze als u ook ouderdomspensioen opbouwt. Dit nabestaanden pensioen kunt u ook meenemen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Als u geen gebruikt maakt van nabestaandenpensioen, bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft, kunt u het nabestaanden pensioen gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen. Dit was zo en blijft zo.
 
In de huidige regeling zit een compensatie voor het geval de partner geen recht zou hebben op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet. Deze compensatie komt per 1-1-2018 te vervallen. 
 
Het wezenpensioen is verhoogd van 10% van het ouderdomspensioen naar 14% en wordt bij het ontbreken van een eigen inkomen verhoogd tot de leeftijd van 25 jaar (was 21).
Als een nabestaanden pensioen eenmaal is ingegaan zal die niet meer worden verlaagd als de partner hertrouwd, dat is nu wel het geval. Dit is de enige wijziging die ook geldt voor mensen die nu al een nabestaanden uitkering hebben.
 
Arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioenopbouw tijdens werkloosheid
Voor beide regeling geld dat de berekeningswijze is aangepast. Dit is nadrukkelijk geen bezuiniging, wel kunnen door een andere berekeningswijze in individuele gevallen de uitkomst anders uitvallen. Hoger of lager.
 
ABP premie
In 2016 was afgesproken dat de premie in 2018 zou stijgen van 21,5% van het pensioengevend inkomen naar 23,7%. Door deze nieuwe afspraken stijgt de premie minder en zal de premie 22,89% bedragen. Van deze premie blijft uw werkgever 70% betalen.
 
Onderhandelaarsakkoord, hoe nu verder.
Graag geven wij een toelichting op dit akkoord. Daarom organiseren wij op dinsdag 18 juli om 16.00 uur een webinar. U kunt daar aan deelnemen door u op te geven via AObevents.nl. Ook is er dan de gelegenheid om vragen te stellen.
 
Wil je liever bij een fysieke bijeenkomst meer informatie krijgen over het akkoord en je vragen stellen? Dat kan! Op 19 juli in Zwolle en op 20 juli in Utrecht organiseert de FNV bijeenkomsten om het akkoord toe te lichten. Je kunt hierbij aanwezig zijn. Meer informatie komt in de loop van de week op de website van FNV 
 
Wilt u uw mening geven over dit akkoord dan kunt u dat doen via rvdploeg@aob.nl
 
Eind juli zal het hoofdbestuur van de AOb besluiten of de AOb kan instemmen met de voorgenomen wijzigingen. In die afweging is uw mening van belang.
 
Bron: AOb


Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan middels het deelnameformulier


Laatste nieuws
17 nov 'Jongeren overschatten zichzelf digitaal'
17 nov Slechts 4 op de 10 kinderen eten genoeg groente en fruit
17 nov 'Stille reserve onderwijspersoneel bestaat uit minimaal 83.000 personen'
17 nov Opleiding leiding geven aan toekomstgericht onderwijs
16 nov Scholen worden veiliger door meer aandacht voor seks
16 nov Ook minister Arie Slob aanwezig bij de Nationale Schoolleiders Top
16 nov Ouders maken zich zorgen over uurtarieven kinderopvang
16 nov Leerlingen basisschool krijgen vaker les in grote klassen
16 nov Normbedragen nieuwbouwscholen gaan steeds verder omhoog
16 nov 'Jongens verdienen extra aandacht in het onderwijs'
16 nov 12 december: Leidinggeven aan educatieve veranderprocessen
16 nov Inkoopfacturen digitaal verwerken: de moeite waard?
15 nov ‘Probleem lage salarissen ligt bij PO-Raad en vakbonden zelf’
15 nov 'Risico op burn-out groot in het onderwijs'
15 nov Universitaire studenten niet tevreden over Engels van eigen docenten
Kennispartner
Poll
Er dreigt een gigantisch lerarentekort
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie