Wetenschappers willen klaar staan als er een nieuwe pandemie uitbreekt

26-09 10:45 | bron: Onderwijsland.com

AMSTERDAM - Om goed voorbereid te zijn op toekomstige grootschalige infectieziektenuitbraken moeten Nederlandse wetenschappers beter samenwerken, binnen en buiten hun eigen vakgebied. Ook moeten ze onderzoeksgegevens vaker met elkaar delen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelt in een nieuw advies dat beleidsmakers en kennisinstellingen een belangrijke taak hebben om dit mogelijk te maken. Door nu de juiste voorwaarden te scheppen, kunnen wetenschappers straks direct aan de slag als de situatie daarom vraagt, aldus de KNAW. 

Tijdens de Covid-19-pandemie werd duidelijk hoe hard wetenschap nodig is. Artsen zochten naar behandelingen voor de nieuwe ziekte en de hele maatschappij keek reikhalzend uit naar nieuw te ontwikkelen vaccins. Tegelijk vroegen beleidsmakers advies voor steeds complexere beslissingen en het daarvoor benodigde draagvlak. Dit vroeg om wetenschappelijke kennis uit veel verschillende vakgebieden.

Een KNAW-adviescommissie onder voorzitterschap van hoogleraar Sociologie Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam) bracht in kaart welke lessen de wetenschap uit de afgelopen periode kan trekken. Voor het KNAW-advies Met de Kennis van straks. De wetenschap goed voorbereid op pandemieën voerde de commissie gesprekken met wetenschappers betrokken bij bestrijding van de pandemie of advisering van beleidsmakers en deed zij uitgebreid literatuuronderzoek. Op basis daarvan doet het adviesrapport aanbevelingen over wat de Nederlandse wetenschap nodig heeft om bij een volgende pandemie kennis te leveren die bijdraagt aan het bestrijden van de uitbraak, het beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen van maatschappelijke schade. 

Het rapport constateert dat in de pandemie een stortvloed aan nieuw onderzoek en publicaties op gang kwam. Goede samenwerking, zowel binnen als tussen vakgebieden, kan in de toekomst helpen een dergelijke veelheid aan onderzoek beter af te stemmen en onnodig dubbel onderzoek te voorkomen. Ook is het cruciaal dat er een digitaal netwerk komt voor doorlopende kennissynthese, het bundelen en beoordelen van complexe kennis.

Verder ontbrak tijdens de afgelopen pandemie een goede infrastructuur om (onderzoeks)data te delen en te koppelen. Ook was er een terughoudendheid onder wetenschappers om hun data te delen. Veel vragen rondom de pandemiebestrijding zijn daarom onbeanwoord gebleven. Beleidsmakers en kennisinstellingen moeten daarom aan de slag om hindernissen weg te nemen, aldus het rapport.

Tot slot constateert het rapport dat vroeg in de pandemie relatief veel kennis vanuit het biomedisch perspectief en een beperkt deel van de zorgsector werd gebruikt, terwijl inzichten uit de geestes- en sociale wetenschappen en technische en natuurwetenschappen onontbeerlijk zijn gebleken voor de bestrijding van de pandemie en de complexe maatregelen die daarvoor nodig waren. In een volgende pandemie moet vanaf het begin alle kennis uit de zorg worden meegenomen en moeten wetenschappers uit uiteenlopende vakgebieden hun bijdrage kunnen leveren én onderling samenwerken, aldus het rapport.

Door in de huidige, rustiger tijden de juiste voorwaarden te scheppen, kunnen wetenschappers straks direct aan de slag te als de situatie daarom vraagt, stelt de KNAW.

 

Bron: ANP

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
09 dec Veel middelbare scholen vragen op Paarse Vrijdag aandacht voor lhbti-acceptatie
09 dec Belastingdienst riskeert dwangsom in zaak kinderopvangtoeslag
09 dec Toezichtplan van minister Wiersma op weekendscholen is onhaalbaar
09 dec C-Academy: inspiratie en ondersteuning op het gebied van techniekonderwijs
08 dec Voortaan pedagogen voor de klas vanwege het lerarentekort
08 dec Kleinere klas kan baan in het onderwijs aantrekkelijker maken
08 dec Rechtenstudent start petitie herinvoering basisbeurs voor álle studenten
08 dec Aantal vrouwelijke hoogleraren is langzaam gegroeid in de afgelopen vijf jaar
08 dec Lerarenondersteuner in schaal 9?
08 dec Samen sterk tegen cyberaanvallen in het onderwijs
07 dec Peiling: onderwijspersoneel wil maximale klassengrootte in de wet
07 dec Een hogere salarisschaal lukt leraren alleen door van school te wisselen
07 dec Verhuurders studentenwoningen mogen thermostaat niet opeens lager zetten
07 dec Gratis tampons en maandverband voor meisjes met laag inkomen
07 dec Uw financiële risico’s in kaart
06 dec EY: Nederlandse universiteiten gaan oplopende exploitatietekorten tegemoet
06 dec Minister Wiersma vindt het onterecht als leerplichtambtenaren op bezoek komen
06 dec Bijbaan in horeca sinds lockdowns minder populair bij jongeren
06 dec Aangifte tegen Wiersma vanwege 'schenden van grondwet'
06 dec Whitepaper: Veilig leren en werken in een digitale leeromgeving
05 dec Hogeschool van Amsterdam start met subsidiëren van plantaardig eten
05 dec Gratis studieboeken basisvaardigheden voor mbo-studenten tot 18 jaar
05 dec Lage kinderopvangtoeslag niet aangepast door het kabinet
05 dec De nieuwste subsidies voor po en vo
02 dec 7 procent kinderen groeit op met armoederisico
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?