AVS: Investeringen in onderwijs zoals afgesproken

21-09 10:11 | bron: Onderwijsland.com

UTRECHT - Wat het kabinet in de onderwijsbegroting van de Miljoenennota aangeeft was al eerder dit jaar afgesproken met de onderhandelingspartners waaronder de AVS in het Onderwijsakkoord en de bijbehorende Werkagenda. “Wij zijn dan ook blij dat OCW hier samen met de sector voortvarend mee aan de slag gaat.” aldus AVS-voorzitter Karin Straus.

Op Prinsjesdag werd de jaarlijkse Miljoenennota gepresenteerd waarin het kabinet zijn plannen presenteert voor het begrotingsjaar 2023 en daarna. Het kabinet investeert in totaal 3,3 miljard euro extra in het primair en voortgezet onderwijs, ten opzichte van de vorige periode. Beter lezen, schrijven, rekenen en meedoen in de samenleving, oftewel het verbeteren van de basisvaardigheden: jaarlijks wordt hier €1 miljard extra voor uitgetrokken. Essentieel hierbij is dat er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen. De tekorten, ook onder schoolleiders, zullen met vereende krachten moet worden aangepakt. Het kabinet investeert daarom structureel 800 miljoen euro extra in goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners en daarmee in goed onderwijs. Daarbij wordt het versterken van de rol en positie van de schoolleider expliciet genoemd als belangrijke schakel in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het behouden en verder ontwikkelen van goede leraren door strategisch HR.

“De afgelopen jaren zijn de extra investeringen vooral naar de leraren gegaan. Juist schoolleiders vervullen echter een heel belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op een school en moeten daarvoor een onderscheidende, passende financiële waardering krijgen én voldoende gefaciliteerd worden”, aldus Karin Straus. De AVS is blij dat het kabinet kiest voor het inzetten van structurele middelen: tijdelijke gelden dragen niet bij aan structurele oplossingen voor beter onderwijs aan onze kinderen.

Daarnaast steunt de AVS de PO Raad in de noodkreet dat de slechte staat van de schoolgebouwen in Nederland belemmerend werkt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze noodzakelijke investering geen plek heeft in de Miljoenennota. Zeker ook nu, met stijgende energieprijzen en de noodzaak tot ventilatie, komen scholen in de problemen. De AVS zal dit najaar een peiling doen om nader te onderzoeken welke gevolgen deze dramadriehoek (slechte staat gebouwen, energieprijzen, ventilatienoodzaak) heeft in de klas als de temperaturen buiten dalen.

Onderwijsbegroting -VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2023

 

Bron: AVS

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
29 sep De duurzaamste digiborden voor jouw school
29 sep Universiteit Utrecht wilde niet in wereldranglijst universiteiten
29 sep Aantal kinderen op sportclub daalt steeds meer
29 sep Nederlandse onderwijsinstellingen onderteken verklaring inclusief onderwijs
29 sep Begin versnelde schadeafhandeling voor toeslagenouders
29 sep Septembermededeling over eindexamens 2024 staat online
29 sep Werkgeluk in het PO
28 sep Onderwijsraad: Overheid en schoolbesturen moeten natuurlijke verhoudingen herstellen
28 sep Vanwege onderzoek Onderwijsinspectie stapt rector Eric van 't Zelfde op
28 sep SVO vakopleiding food versterkt aanbod aan foodopleidingen en -trainingen door overname Horeca Academie
28 sep Congres De Staat van het Onderwijs 2024 op woensdag 17 april
28 sep Vervroegde toets vanwege carnaval is volgens onderzoeker in strijd met de wet
28 sep Rector Radboud Universiteit weg na ongewenst gedrag, opvolgster staat klaar
28 sep College Tour doet verkiezingsdebat, studenten stellen vragen
28 sep In de strijd tegen het lerarentekort: De opmars van zij-instromers in het primair onderwijs
27 sep Minister Paul wil VOG-systeem in het onderwijs aanpassen
27 sep Belastingdienst wees aanvullende compensatie toeslagenaffaire terecht af
27 sep Carnaval provincies blij met extra tijd toetsweek
27 sep Scholen krijgen voor afnemen doorstroomtoets groep 8 week extra tijd
27 sep Strategische personeelsplanning voor een optimale toekomst
27 sep De Arbomeester: hoe werkt dat?
26 sep Meeste docenten gingen vorig schooljaar op cursus
26 sep Een hogere salarisschaal lukt leraren alleen door van school te wisselen
26 sep Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao-akkoorden PO en VO
26 sep Eerstejaars Zadkine Horeca College verwelkomen burgemeester Aboutaleb
Poll
Een vierdaagse schoolweek zou voor scholen mogelijk moeten zijn
Donateurs van Onderwijsland
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Advertentie
uw banner hier?