Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt rol jeugdbescherming bij toeslagenaffaire

18-01 10:19 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. Zij gaan na of de jeugdbescherming anders is omgegaan met gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire dan met andere gezinnen. De inspecties hebben gisteren hun onderzoeksprogramma gepubliceerd. Hierover bericht Rijksoverheid.

De toeslagenaffaire heeft systeemfouten blootgelegd in wetgeving, uitvoering en rechtspraak. Grote groepen ouders werden onterecht verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag en moesten veel geld terugbetalen aan de belastingdienst. Overheid en rechtspraak beschermden hen hier niet tegen. De grondbeginselen van de rechtstaat zijn hierdoor geschonden, het vertrouwen in de overheid is geschaad.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat tussen 2015 en 2019 van deze gedupeerde gezinnen 1.115 kinderen uit huis zijn geplaatst. De inspecties kijken naar het systeem van jeugdbescherming door te onderzoeken of gedupeerde ouders als groep vaker met kinderbeschermingsmaatregelen te maken kregen dan andere ouders. Zij zijn in overleg met het CBS om daarvoor extra gegevens te krijgen.
Vervolgens willen de inspecties duidelijk krijgen waarom gedupeerde gezinnen - al dan niet onevenredig vaak - te maken kregen met de jeugdbescherming. De inspecties gaan na of dit redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden. Zij kijken bijvoorbeeld welke factoren een rol speelden bij het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel bij gedupeerde gezinnen. Ze onderzoeken of die factoren voor gedupeerde gezinnen dezelfde waren als voor niet-gedupeerde gezinnen. Waren er mechanismen die maakten dat juist zij benadeeld werden? Om dat te achterhalen spreken de inspecties onder anderen met betrokkenen zoals gedupeerde ouders en jeugdbeschermers en analyseren zij dossiers.

Voor beide deelonderzoeken worden aparte zogeheten plannen van aanpak gemaakt waarin staat hoe deze deelonderzoeken worden uitgevoerd. Bij gedupeerden, externe organisaties en deskundigen wordt advies gevraagd over onderzoeksvragen. 
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft het voortouw in het gehele onderzoek. De plannen van aanpak komen op haar website te staan. Lopende het onderzoek zal de voortgang ervan op deze website te volgen zijn. Beide deelonderzoeken zijn naar verwachting eind van het jaar afgerond. Daarna wordt het rapport gepubliceerd op de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

In het onderzoek wordt niet beoordeeld of een individueel opgelegde kinderbeschermingsmaatregel gerechtvaardigd was of dat uit huis geplaatste kinderen weer thuis kunnen wonen. Dit onderzoek wordt door andere instanties gedaan. 
Het inspectieonderzoek oordeelt evenmin over het handelen van professionals in de jeugdbescherming in individuele gevallen.

De inspecties hebben al langer zorgen over de jeugdbescherming. Daarom loopt er een onderzoek naar de veiligheid van kinderen op de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast start de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in samenwerking met de Inspectie Justitie en Veiligheid, toezicht naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen in de jeugdbeschermingsketen.

 

Bron: Rijksoverheid

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
19 mei Premier Rutte stuurt binnen één dag een berichtje aan juf Yvonne
19 mei De Meesterlijke Podcast moet meer mannen voor de klas krijgen
19 mei China vergaart gevoelige militaire technologie op Europese universiteiten
19 mei NJi onderzoekt impact corona op studenten
19 mei LAKS heeft woensdag vooral veel klachten over vwo Engels binnengekregen
19 mei TU Delft gaat op het terrein tweehonderd asielzoekers opvangen
19 mei Schoolreisjes gaan soms niet door vanwege tekort aan buschauffeurs
19 mei Leergang: Ondernemen in het onderwijs
18 mei Kabinet heeft onvoldoende zicht op resultaten miljardeninvestering onderwijs
18 mei ROC van Amsterdam heeft beste Onderwijsteam van het jaar
18 mei Over examen vmbo wiskunde zijn er veel klachten over onduidelijke vraagstelling
18 mei De Raad vindt wetsvoorstel hersteloperatie toeslagenaffaire ingewikkeld
18 mei Roeland Buijsse benoemd tot voorzitter College van Bestuur SVO vakopleiding food
18 mei Bij de les blijven? Simpel! Je touchscreen is nóg functioneler met Android 10
17 mei Nog steeds vertraging in leergroei na twee jaar coronacrisis
17 mei Twee soorten autostoeltjes afgekeurd door Consumentenbond
17 mei Universiteiten verlagen collegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten
17 mei LAKS ontvangt veel klachten over examen geschiedenis havo
17 mei Tijdens havo-examen gaf een school enkele verkeerde vragen op
17 mei Informatiedag IKC’s
16 mei In twee jaar je mastertitel halen en ontwikkelen als basisschoolleraar
16 mei Future Food Utrecht en Local2Local gaan samenwerken
16 mei Staatssecretaris Van Ooijen: prioriteit voor meest kwetsbare kinderen, marktwerking beperken
16 mei Weinig klachten binnengekomen tijdens de tweede dag van de examens
16 mei Compensatie toeslagenkinderen vanaf begin 2023
Poll
De werkdruk in het onderwijs is te groot
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?